Chính sách quảng cáo

Được viết bởi đội ngũ của Heal Central (tháng 1 năm 2019)

Sứ mệnh của Heal Central là để trở thành đồng minh đáng tin cậy nhất của bạn trong sứ mệnh theo đuổi sức khỏe và hạnh phúc. Chúng tôi cam đoan cung cấp cho bạn những nội dung chính thống, dễ tiếp cận và dễ thực hiện từ đó sẽ truyền cảm hứng và chỉ dẫn bạn hướng đến điều kiện sức khỏe tích cực nhất cho bạn và gia đình. Những nội dụng và trải nghiệm do Heal Central sản xuất được tạo ra theo nguyên tắc của y học và được biện tập nghiêm ngặt để đảm bảo tính đúng đắn, cập nhật và rõ ràng. Heal Central được tài trợ thông qua việc bán các quảng cáo cái tồn tại trong các lĩnh vực như website, ứng dụng, phương tiện truyền thông xã hội và ấn phẩm đối tác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi hoàn toàn kiên quyết về quyền chủ biên của mình. Ngoại trừ đầu vào là các lĩnh vực chủ đề rộng, chúng tôi chưa bao giờ cho phép các nhà tài trợ ảnh hưởng đến nội dung biên tập của Heal Central. Trong một vài trường hợp, Heal Central có thể hợp tác với các nhà tài trợ để tạo các nội dung thương hiệu hoặc các nội dung do các nhà tài trợ tạo ra. Nội dung này luôn luôn được thể hiện rõ ràng và chi tiết ở mục 5 và 6 bên dưới.

Đây là các hướng dẫn cụ thể mà chúng tôi tuần theo các loại quảng cáo được chấp nhận:

Heal Central giám sát các quảng cáo

Chúng tôi có quyền quyết định hoàn toàn về các loại quảng cáo sẽ được chấp nhận và hiển thị trên các tính năng của Heal Central. Chúng tôi có quyền từ chối, loại ra hoặc hủy bỏ bất kỳ quảng cáo nào tại bất kỳ thời điểm điểm nào với bất kỳ lý do gì. Chúng tôi cũng sẽ thông báo một cách nhanh chóng đến nhà quảng cáo khi chúng bị loại bỏ, hủy hoặc gỡ bất kỳ quảng cáo nào, cùng với nhũng lời giải thích. Chúng tôi cũng bảo vệ quyền để xác định vị trí hợp lí của các quảng cáo trên các tính năng của Heal Central.

Heal Central không cam kết bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được quảng cáo

Mặc dù nhiều sản phẩm có lẽ xuất hiện trên trang web của Heal Central ở dạng quảng cáo, trong bất kì tình huống nào, việc chúng tôi chấp nhận các quảng cáo này sẽ được chúng tôi cân nhắc về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ được quảng cáo. Trong một vài trường hợp, đội biên tập của Heal Central có thể phân loại và xếp hạng các dịch vụ hoặc sản phẩm nhất định. Phân loại và thứ hạng này chỉ được xác định bởi (các) đội biên tập những người không có bất kỳ mối quan hệ về mặt tài chính hoặc quảng cáo nào với các công ty nơi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Heal Central sẽ không chấp nhận một số loại quảng cáo cụ thể

Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kì quảng cáo nào không mang tính chính xác hoặc có chất lượng kém theo quan điểm của Heal Central. Quảng cáo dược phẩm chỉ được chấp nhận đối với những chỉ định cái đã được cấp phép bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và bộ y tế Việt Nam. Các sản phẩm được quảng cáo phải tồn tại trên thị trường và có sẵn. Tại bất kỳ thời điểm nào, Heal Central sẽ không cho phép việc đặt bất kỳ quảng cáo nào cho các sản phẩm hoặc dịch vụ có hại, bất hợp pháp hoặc bị phản đối. Các quảng cáo cũng không được chứa tài liệu gian lận, lừa đảo hoặc mang tính xúc phạm, bao gồm các tài liệu cái xuyên tạc, nhạo báng hoặc tấn công một cá nhân hoặc một tổ chức về tuổi tác, màu da, quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục hoặc tàn tật. Quảng cáo cũng không được chứa các thông tin liên quan đến rượu, vũ khí như súng, đạn dược, pháo hoa, cờ bạc, nội dung khiêu dâm, thuốc lá hoặc lừa đảo về tin tức hoặc trường hợp khẩn cấp. Tất cả các quảng cáo phải xác định rõ nhà quảng cáo. Bất kì quảng cáo nào dễ bị hiểu nhầm như nội dung biên tập sẽ bị loại bỏ.

Heal Central phân biệt rõ ràng quảng cáo với nội dung biên tập.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa quảng cáo và nội dung biên tập. Tất cả quảng cáo trên hệ thống của Heal Central đều được xác định rõ ràng như vậy. Nhấp chuột vào một quảng cáo sẽ đưa người sử dụng đến trang web của nhà quảng cáo hoặc đến trang thông tin của nhà tài trợ được lưu trữ trên hệ thống của Heal Central. Các nhà tài trợ này cũng được gắn nhãn với tên của tổ chức tài trợ được hiển thị.

Heal Central phân biệt rõ ràng giữa nội dung được tài trợ và không được tài trợ

Heal Central tìm kiếm những tài trợ từ các tổ chức nghiên cứu, nhà sản xuất và các nhà cung cấp dịch vụ khác đáng tin cậy. Những tài trợ tạo ra các lợi ích tài chính không chỉ cho Heal Central, nhưng cũng mang lại lợi ích cho người dùng của chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin hiện thời về những dịch vụ y tế, thuốc và các liệu pháp điều trị. Nội dung biên tập được tài trợ bởi một nhà quảng cáo phải tuân theo chính sách biên tập của chúng tôi và được giám sát bởi đội ngũ biên tập viên và đội tư vấn về y tế. Khi nội dung được cung cấp hoặc bị ảnh hưởng bởi một nhà tài trợ được nêu tên, chúng tôi thực hiện các hành động có mục đích để đảm bảo người sử dụng sẽ không nhầm lẫn nội dung được tài trợ đó với nội dung biên tập ban đầu của Heal Central. Dưới đây là các loại nội dung được tài trợ mà Heal Central đề cập:

  • Nội dung được tài trợ: Nội dung được tài trợ đề cập đến nội dung được tạo bởi Heal Central bao gồm một lĩnh vực chủ đề cái mà có liên quan đến một nhà quảng cáo. Heal Central có quyền kiểm soát biên tập duy nhất và không nhà quảng cáo nào có bất kỳ các đầu vào nào về nội dung nằm ngoài lĩnh vực chủ đề đó. Nội dung được tài trợ sẽ được gắn một trong những nội dung sau: “được tài trợ bởi đối tác của chúng tôi”, “được tài trợ bởi”, “từ nhà tài trợ của chúng tôi” hoặc “được mang đến cho bạn”.
  • Nội dung đồng thương hiệu: Nội dung này được tạo với sự hợp tác của nhà tài trợ của chúng tôi và có lẽ có biểu tượng nhà tài trợ trên trang, bài báo, video hoặc nội dung khác. Nội dung tuân thủ các hướng dẫn biên tập của Heal Central và có lẽ bao gồm các sản phẩm, chương trình quảng cáo hoặc liên kết đến trang web của nhà quảng cáo. Trong một vài trường hợp, nhà quảng cáo sẽ tạo hoặc hướng dẫn một phần nội dung. Nội dung đồng thương hiệu sẽ được gắn thông tin với logo của nhà tài trợ, cũng như với nội dung sau: “Được hợp tác với BRAND NAME.”
  • Trang thương hiệu: Heal Central có thể tạo các trang wed, cái trình bày nội dung được tạo bời các nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi. Nội dung này sẽ không trải qua một quá trình đánh giá về biên tập và y tế bởi Heal Central và chúng tôi có trách nhiệm cho việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trên những trang này. Chúng được tổ chức dưới dạng các thông tin dành cho người xem và không có nghĩa là các lời khuyên hoặc sự cam đoan. Các trang thương hiệu đều được gắn nhãn: “Được trả tiền bởi”.
  • Quảng cáo ban đầu: Quảng cáo ban đầu đề cập đến các Link hoặc quảng cáo, những cái liên kết đến các nội dung khác. Các link này có thể hướng người sử dùng đến nội dung khác trên các hệ thống của Heal Central hoặc có thể liên kết đến các trang thuộc sở hữu của nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ. Những liên kết này được trình bày ở khoảng trống giữa các đoạn của một bài báo Heal Central, dọc theo bên phải và / hoặc ở cuối trang bên dưới bài viết hoặc nội dung khác. Trong trường hợp các Link này hướng người xem đến nội dung được đồng tài trợ, các trang thương hiệu hoặc các trang web thuộc sở hữu của nhà tài trợ, những Link này sẽ được gắn nhãn bằng một hoặc nhiều nội dung sau: “Được tài trợ” hoặc “Được trả tiền bởi”.
  • Những bài đăng trên các mạng xã hội: Heal Central có thể thực hiện các tin nhắn quảng cáo, quảng cáo hoặc các bài đăng được tài trợ trên các kênh truyền thông xã hội của mình. Những quảng cáo này sẽ được gắn nhãn với các  kí tự như là “#ad” và cũng có thể bao gồm “#sponsored”, “#PartnerPromotion” hoặc “#HLsponsor”.

Chương trình liên kết (các liên kết thương mại điện tử trong nội dung của Heal Central)

Như một phần của quá trình tạo bài viết, các biên tập viên về sức khỏe và đời sống của chúng tôi đôi khi bao gồm các liên kết vào những sản phẩm liên quan cái mà họ cảm thấy có thể hữu ích cho người đọc của Heal Central. Trong khi tất cả các sản phẩm đều được chọn một cách độc lập, chúng tôi muốn các bạn biết rằng Heal Central có thể nhận được khoản thanh toán nếu các bạn mua hàng tại trang web của nhà bán lẻ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhấp chuột vào một trong các link mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi phân biệt rõ ràng nội dung như là một phần của “chương trình đối tác”.

Thỉnh thoảng Heal Central sẽ làm việc với những dịch vụ, sản phẩm hoặc tổ chức cái phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi. Heal Central đánh giá chất lượng các dịch vụ, sản phẩm hoặc tổ chức này và chỉ trình bày những gì mà chúng tôi cảm thấy có giá trị và có lợi ích tốt nhất cho người dùng. Heal Central không giám sát y khoa với các nội dụng và không chịu trách nhiệm cho việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đã được mô tả trên các trang này. Bất kỳ nội dung đối tác nào thuộc loại này sẽ được gắn nhãn với các nội dung sau, “Nội dung sau được thanh toán bởi nhà tài trợ. Nhà tài trợ của nội dung này có quyền kiểm soát biên tập duy nhất.” Trong trường hợp, chúng tôi nhận được khoản thanh toán khi người sử dụng mua hoặc đăng ký cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, trang sẽ được gắn nhãn nội dung sau, “HEAL và các đối tác của chúng tôi có thể nhận được một phần doanh thu nếu bạn mua hàng bằng việc sử dụng liên kết ở trên”. Các trang đối tác cũng có thể bao gồm một liên kết nào đó đưa người sử dụng đến một trang wedsite cái giải thích bản chất của quan hệ đối tác.