0333 40 50 80

Email hỗ trợ

healcentral.hotro@gmail.com

Thời gian làm việc

7h:00 - 22h:00

Gọi cho chúng tôi ngay

0333 40 50 80

Tạp chí sức khỏe Heal Central (HEAL)

Địa chỉ: Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN

SĐT: 0333 40 50 80

Email: Healcentral.hotro@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/HealCentral/

Twitter: https://twitter.com/healcentral

Instagram: https://www.instagram.com/healcentralvn/

Pinterest: https://www.pinterest.com/healcentralvn/