Quyền riêng tư

Cài đặt quyền riêng tư

Trang này, chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao Healcentral thu thập dữ liệu trên các trang web của mình, những ai có quyền truy cập vào nó và tại sao chúng tôi yêu cầu người dùng cho phép Healcentral làm như vậy.

Chúng tôi tin rằng thông tin sức khỏe nên được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người và Healcentral dựa vào quảng cáo để làm cho điều đó trở nên khả thi. Cung cấp các thông tin sức khỏe cái tốt nhất trên thế giới là rất tốn kém. Chúng tôi chi tới hàng nghìn đô la cho mỗi bài báo để đảm bảo bài viết đó đầy đủ và chính xác với sự giám sát chất lượng của các bác sĩ và chuyên gia y tế được đào tạo và đã được chứng nhận.

Khi khách hàng truy cập bất kỳ nhóm trang web nào của Healcentral, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để cải thiện trải nghiệm trình duyệt web của họ, lưu trữ hoặc truy cập thông tin có liên quan, tùy chỉnh nội dung và các yêu cầu trợ giúp, cá nhân hóa quảng cáo, phân tích lưu lượng truy cập và hiểu rõ hơn về người sử dụng. Nếu khách hàng không cho phép “lựa chọn, phân phối và báo cáo quảng cáo” bên dưới, thì họ vẫn sẽ thấy quảng cáo, nhưng quảng cáo có thể ít liên quan và thú vị hơn.

Bạn có thể thay đổi quyết định về các lựa chọn quyền riêng tư tại bất cứ lúc nào và truy cập lại cài đặt quyền riêng tư bằng cách quay lại trang này. Để làm điều đó, hãy click con chuột vào “cài đặt bảo mật” ở cuối trang hoặc thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của bạn. Tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật và chính sách quảng cáo của chúng tôi .

Cách Healcentral sử dụng dữ liệu của người sử dụng

Truy cập và Lưu trữ thông tin

Việc lưu trữ thông tin hoặc truy cập vào thông tin đã được lưu trữ trên thiết bị của bạn như số nhận dạng quảng cáo, số nhận dạng thiết bị, cookie và các công nghệ tương tự.

Cá nhân hóa

Việc thu thập và xử lý thông tin về việc sử dụng dịch vụ của khách hàng để sau đó cá nhân hóa quảng cáo và / hoặc nội dung cho họ trong các bối cảnh khác, chẳng hạn như trên các trang web hoặc ứng dụng khác, theo thời gian. Thông thường, nội dung của trang web hoặc ứng dụng là để tạo ra các suy luận về sở thích của khách hàng, cái suy ra các lựa chọn về các quảng cáo và hoặc nội dung.

Lựa chọn, phân phối, báo cáo quảng cáo

Việc thu thập thông tin và phối hợp với các thông tin đã thu thập trước đó để lựa chọn và phân phối các quảng cáo cho người sử dụng, đồng thời để đo lường việc phân phối và hiệu quả của những quảng cáo đó. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin đã thu thập trước đây về sở thích của bạn để lựa chọn các quảng cáo, xử lý dữ liệu về những quảng cáo nào đã được hiển thị, tần suất chúng hiển thị, thời điểm và vị trí chúng được hiển thị, và liệu bạn có thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến quảng cáo, bao gồm cả việc nháy chuột vào một quảng cáo hoặc thực hiện một giao dịch mua bán. Điều này không bao gồm cá nhân hóa, là việc thu thập và xử lý thông tin về việc sử dụng dịch vụ này của khách hàng để cá nhân hóa quảng cáo và / hoặc nội dung cho họ trong các văn cảnh khác, chẳng hạn như trang web hoặc ứng dụng, theo thời gian.

Lựa chọn, phân phối, báo cáo nội dung

Việc thu thập thông tin và kết hợp với những thông tin đã được thu thập trước đó để lựa chọn và phân phối nội dung cho người sử dụng và để đo lường việc phân phối và hiệu quả của những nội dung này. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin đã thu thập trước đây về sở thích của họ để lựa chọn nội dung, xử lý dữ liệu về nội dung, tần suất hoặc thời lượng hiển thị, thời gian và vị trí hiển thị, và liệu họ có thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến nội dung đó hay không, ví dụ như nhấp chuột vào nội dung. Điều này không bao gồm việc cá nhân hóa, cái thu thập và xử lý thông tin về việc khách hàng sử dụng dịch vụ để sau đó cá nhân hóa nội dung và / hoặc quảng cáo cho họ trong các bối cảnh khác, chẳng hạn như trang web hoặc các ứng dụng, theo thời gian.

Đo lường

Việc thu thập thông tin về sử dụng nội dung của khách hàng và kết hợp với thông tin đã thu thập trước đó, được sử dụng để đo lường, hiểu và báo cáo về việc khách sử dụng dịch vụ. Điều này không bao gồm cá nhân hóa, việc thu thập thông tin về việc khách sử dụng dịch vụ này để sau đó cá nhân hóa nội dung và / hoặc quảng cáo cho họ trong các bối cảnh khác, tức là trên dịch vụ khác, chẳng hạn như trang web hoặc ứng dụng, theo thời gian.