Danh sách điểm chuẩn 2020 của các trường đại học khối Y – Dược

Trường Đại học Y Hà Nội

Điểm chuẩn các năm của trường ĐH Y HN
Điểm chuẩn các năm của trường ĐH Y HN

Trường Đại học Y Hà Nội luôn là một trong những trường đại học đào tạo đội ngũ cho ngành Y hàng đầu của cả nước với bề dày phát triển. Được Đảng và Nhà nước cấp phong tặng nhiều danh hiệu cho các cá nhân xuất sắc nói riêng và tập thể ưu tú nói chung.

Mã trường: YHB

Trường Đại học Y Hà Nội có tuyển sinh viên cho 10 ngành.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020

Ngành: Y Khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2017: 29.25
 • Điểm chuẩn 2018: 24.75
 • Điểm chuẩn 2019: 26.75
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa (7720101_YHT)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2017: 26.75
 • Điểm chuẩn 2018: 22.1
 • Điểm chuẩn 2019: 24.3
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2017: 28.75
 • Điểm chuẩn 2018: 24.3
 • Điểm chuẩn 2019: 26.4
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Y học cổ truyền (7720115)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2017: 26.75
 • Điểm chuẩn 2018: 21.85
 • Điểm chuẩn 2019: 23.3
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Khúc xạ nhãn khoa (7720699)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2017: 26.5
 • Điểm chuẩn 2018: 21.6
 • Điểm chuẩn 2019: 23.4
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2017: 26.5
 • Điểm chuẩn 2018: 21.55
 • Điểm chuẩn 2019: 23.2
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2017: 22
 • Điểm chuẩn 2018: 21.25
 • Điểm chuẩn 2019: 22
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Dinh dưỡng (7720401)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2017: 24.5
 • Điểm chuẩn 2018: 19.65
 • Điểm chuẩn 2019: 21
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Y tế công cộng (7720701)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2017: 19.9
 • Điểm chuẩn 2018: 18.1
 • Điểm chuẩn 2019: 19.9
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn trường đại học Y dược TP.HCM
Điểm chuẩn trường đại học Y dược TP.HCM

Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh tiên phong cho đào tạo và nghiên cứu về y khoa của khu vực phía Nam. Điểm đầu vào luôn đứng top của cả nước.

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 26.7
 • Điểm chuẩn 2018: 24.95
 • Điểm chuẩn 2017: 29.25

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 26.1
 • Điểm chuẩn 2018: 24.45
 • Điểm chuẩn 2017: 29

Ngành: Y khoa (có CC Tiếng Anh) (7720101_02)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.7

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.85
 • Điểm chuẩn 2018: 22.3
 • Điểm chuẩn 2017: 27.5

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23
 • Điểm chuẩn 2018: 21.5
 • Điểm chuẩn 2017: 26.25

Ngành: Kỹ thuật phục hình răng (7720502)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.55
 • Điểm chuẩn 2018: 21.25
 • Điểm chuẩn 2017: 25

Ngành: Y học cổ truyền (7720115)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.4
 • Điểm chuẩn 2018: 20.95
 • Điểm chuẩn 2017: 25.75

Ngành: Kỹ thuật hình ảnh y học (7720602)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22
 • Điểm chuẩn 2018: 20.25
 • Điểm chuẩn 2017: 25.25

Ngành: Dược học (có CC Tiếng Anh) (7720201_02 )

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.85

Ngành: Dinh dưỡng (7720401)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.7
 • Điểm chuẩn 2018: 20.25

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.5
 • Điểm chuẩn 2018: 20.15
 • Điểm chuẩn 2017: 24.5

Ngành: Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (7720301_03 )

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.25
 • Điểm chuẩn 2018: 20
 • Điểm chuẩn 2017: 24.75

Ngành: Kỹ thuật phục hồi chức năng (7720603)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.1
 • Điểm chuẩn 2018: 19.75
 • Điểm chuẩn 2017: 24.25

Ngành: Y học dự phòng (7720110)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.5
 • Điểm chuẩn 2018: 19
 • Điểm chuẩn 2017: 23.5

Ngành: Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (7720301_02)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20
 • Điểm chuẩn 2018: 19
 • Điểm chuẩn 2017: 22.75

Ngành: Y tế công cộng (7720701)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18.5
 • Điểm chuẩn 2018: 18
 • Điểm chuẩn 2017: 22.25

Đại học Dược Hà Nội

Trường đại học Dược HN
Trường đại học Dược HN

Mã trường: DKH

Đại học Dược Hà Nội có bề dày lịch sử hơn 100 năm xây dựng và phát triển, là cánh chim đầu đàn về nghiên cứu và phát triển thuốc.

Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2020

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối A00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.5
 • Điểm chuẩn 2018: 23.05
 • Điểm chuẩn 2017: 28

Ngành: Hóa Dược

Lấy điểm khối A00

Trường đại học Dược Hà Nội năm 2020 mở thêm một chuyên ngành để đào tạo sinh viên là Kỹ Thuật Hóa Dược.

Điểm chuẩn: Đang cập nhật

Học viện Quân Y