Quản lý tối ưu khoảng chết của thiết bị ở trẻ em gây mê

Bài viết Quản lý tối ưu khoảng chết của thiết bị ở trẻ em gây mê được BS. Đặng Thanh Tuấn dịch từ bài viết gốc: Optimal management of apparatus dead space in the anesthetized infant

1. Tóm lược

Thông khí cơ học của trẻ em gây mê cần chú ý cẩn thận đến thiết bị và cài đặt thông khí để đảm bảo trao đổi khí tối ưu và giảm thiểu nguy cơ chấn thương phổi. Khoảng chết của thiết bị,được xácđịnh là khoảng chết do các thiết bị đặt giữa ống nội khí quản và đoạn nối Y (Y-piece) của bộ dây máy thở (breathing circuit), là nguồn khoảng chết chính do bác sĩ kiểm soát.

Do thể tích khí lưu thông nhỏ mà trẻ nhũ nhi và trẻ sơ sinh yêu cầu, nên dễ dàng tạo ra khoảng chết của thiết bị tăng quá mức, dẫn đến tăng CO2 không chủ ý, hoặc tăng thông khí phút trong nỗ lực đạt được PCO 2 mong muốn.

Mục tiêu của tổng quan này là đánh giá các thiết bị thường được bổ sung vào bộ dây máy thở trong khi gây mê và phát triển các khuyến nghị để hướng dẫn bác sĩ lựa chọn thiết bị phù hợp nhất với mục tiêu lâm sàng và kích thước của bệnh nhân.

Chúng tôi bao gồm các khuyến nghị cụ thể cho máy thở/máy gây mê phù hợp nhất với các bệnh nhân nhi khoa có kích thước khác nhau, tập trung đặc biệt vào bệnh nhân < 5 kg.

2. Mở đầu

Giống như tất cả các khía cạnh của chăm sóc trẻ em, thông khí cơ học của trẻ em gây mê cần chú ý cẩn thận đến các chi tiết. Những thay đổi nhỏ trong thể tích khí lưu thông đã cung cấp có thể là một tỷ lệ phần trăm đáng kể của thể tích khí lưu thông mục tiêu và dẫn đến hậu quả không mong muốn của suy giảm oxy hóa, tăng hoặc giảm CO2 máu, giảm cung lượng tim và/hoặc tổn thương phổi.

Đối với trẻ nhỏ có chức năng phổi bình thường, các biến thiên nhỏ của thể tích khí lưu thông có thể dung nạp tốt nhưng có thể dễ dàng xảy ra giảm thông khí hoặc tăng thông khí không mong muốn.

Đối với những trẻ sơ sinh mắc bệnh phổi non tháng, hội chứng suy hô hấp (RDS), hoặc các tình trạng khác như tăng áp động mạch phổi, thông khí chính xác là quan trọng để đảm bảo kết quả tốt nhất. Để đảm

bảo thông khí tối ưu, bác sĩ gây mê cho trẻ em phải chọn thiết bị của họ một cách cẩn thận, điều chỉnh cài đặt máy thở theo nhu cầu của từng bệnh nhân và theo dõi sự tương tác giữa máy thở và bệnh nhân. [1]

Bác sĩ gây mê nhi được dạy ngay từ đầu đào tạo của họ để chọn kích thước và loại ống nội khí quản thích hợp và cách quản lý các cài đặt máy thở. Khoảng chết, đặc biệt là áp đặt bằng cách thêm thiết bị vào bộ dây máy thở, có thể có tác động tiêu cực đến hiệu quả của thông khí cơ học, nhưng có thể không được đánh giá cao.

Trong tổng quan này, các tùy chọn cho khoảng chết của thiết bị được thảo luận với mục tiêu cung cấp hướng dẫn lựa chọn hợp lý các thành phần bộ dây máy thở sẽ giảm thiểu tác động của khoảng chết trên bệnh nhi.

3. Sinh lý về khoảng chết

Sách giáo khoa sinh lý học đường thở xác định khoảng chết sinh lý tổng là sự kết hợp của khoảng chết đường thở (Vdaw) và khoảng chết phế nang (Vdalv):

khoảng chết đường thở (Vdaw) và khoảng chết phế nang (Vdalv)
khoảng chết đường thở (Vdaw) và khoảng chết phế nang (Vdalv)

 

Khoảng chết đường thở là thể tích của các đường dẫn khí, là nơi không xảy ra trao đổi khí. Khoảng chết của phế nang là thể tích trong phế nang, nơi sự trao đổi khí không xảy ra vì có rất ít hoặc không có lưu lượng máu, được định nghĩa theo West là Zone 1. [2]

Đối với bệnh nhân không đặt nội khí quản, định nghĩa về khoảng chết này là đủ. Đối với bệnh nhân có đặt nội khí quản, định nghĩa này không bao gồm khoảng chết do thiết bị cần thiết để hỗ trợ thông khí cơ học, cụ thể là bộ dây máy thở và ống nối với bệnh nhân. Một định nghĩa hoàn chỉnh hơn về khoảng chết cho những bệnh nhân này sẽ là:

VdApp
VdApp

khi VdApp đại diện cho thể tích của thiết bị được thêm vào bộ dây máy thở góp phần vào khoảng chết.

Một định nghĩa thuận tiện của khoảng chết khi sử dụng một chu trình gây mê vòng tròn (circle anesthesia circuit) để cung cấp thông khí thông thường là bất kỳ phần nào của bộ dây máy thở hoặc phổi nơi có dòng khí hai chiều mà không có trao đổi khí.

Như vậy, khí di chuyển vào và ra khỏi khoảng chết là thông khí lãng phí, nghĩa là, công việc đang được thực hiện bởi máy thở mà không ảnh hưởng đến trao đổi khí. [3]

Ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh, có đặt nội khí quản sử dụng hệ thống gây mê vòng tròn, tổng khoảng chết bao gồm thể tích trong phần xa bộ dây máy thở cho đến đoạn Y, phần xa của cây khí phế quản đến ống nội khí quản và bất kỳ phế nang nào trong Zone 1.

Một thể tích khoảng chết nhất định là bắt buộc, tức là, bệnh nhân cần có đường thở (ống nội khí quản hoặc đường thở trên thanh môn – supraglottic airway) và kết nối giữa bộ dây máy thở và đường thở. Các lựa chọn được thực hiện cho khoảng chết của thiết bị sẽ có tác động đến trao đổi khí và cần được xem xét cẩn thận.

Bất kỳ sự gia tăng trong khoảng chết khi thể tích khí lưu thông và tần số hô hấp được giữ hằng định sẽ gây ra giảm thông khí hiệu quả và, do đó, tăng PaCO2. Mặc dù khoảng chết (Vd) quá mức làm giảm hiệu quả của thông khí cơ học ở tất cả các bệnh nhân, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng ở trẻ sơ sinh vì thể tích khí lưu thông (Vt) nhỏ của chúng.

Bất kỳ sự gia tăng nào trong Vd cũng gây ra sự thay đổi đáng kể hơn trong phần thể tích khí lưu thông không tham gia trao đổi khí so với một bệnh nhân lớn hơn có thể tích khí lưu thông cao hơn.

Ý nghĩa lâm sàng của việc tăng tỷ lệ khoảng chết trên thể tích khí lưu thông (Vd/Vt) là sự gia tăng theo hàm mũ trong PaCO2 khi Vd/Vt tăng lên, hoặc sự gia tăng theo cấp số nhân trong thông khí phút cần thiết để duy trì một PaCO2 bình thường. Bệnh nhân càng nhỏ, tác động càng lớn thậm chí là sự gia tăng nhỏ trong khoảng chết của thiết bị [4,5] (Hình 1).

Tăng khoảng chết cũng làm tăng độ chênh lệch giữa các phép đo carbon dioxide end-tidal và PCO2 động mạch, như vậy việc giám sát end-tidal CO2 là một yếu tố dự báo ít chính xác của PaCO2 khi tăng khoảng chết. [6] Do đó, tăng CO2 máu có thể không được đánh giá đầy đủ khi sử dụng capnography để đánh giá tính hiệu quả của thông khí.

Trong khi thông khí không hiệu quả do sự gia tăng nhỏ trong khoảng chết có thể được khắc phục bằng cách tăng thông khí phút, sự can thiệp này có thể không mong muốn. Trẻ sinh non và trẻ sơ sinh có nguy cơ bị tổn thương phổi do máy thở (VILI) và chiến lược giảm nguy cơ đó tập trung vào việc giảm thiểu sự tiếp xúc của phổi với thông khí áp lực dương.

Nguy cơ VILI thậm chí còn lớn hơn đối với những trẻ bị các chứng bệnh như thoát vị cơ hoành bẩm sinh hoặc loạn sản phế quản phổi, khi sự trao đổi khí bị suy yếu ngay từ đầu và phổi thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn.

Cuối cùng, trẻ sơ sinh bị bệnh tim bẩm sinh, khi kiểm soát lưu lượng máu phổi là điều quan trọng đòi hỏi sự kiểm soát đáng tin cậy của PaCO 2 và tăng thông khí áp lực dương có thể có tác dụng huyết động bất lợi.

Tần số hô hấp có thể được tăng lên để tránh tăng thể tích và áp lực nhưng với sự gia tăng theo cấp số nhân trong PaCO 2 có thể xảy ra do mức độ khoảng chết tăng bổ sung, nó có thể không thể đạt được trao đổi khí bình thường.

Vì phần lớn khoảng chết trong phổi là một thể tích cố định, cách thiết thực nhất để giảm thiểu tác động của khoảng chết trên bệnh nhân nhỏ là quản lý cẩn thận thể tích khoảng chết của thiết bị trong bộ dây máy thở. Vì vậy, mỗi thành phần được thêm vào một bộ dây máy thở trẻ sơ sinh phải được biện minh cho việc có thể gây tăng khoảng chết hay không.

Hình 1 Biểu đồ giá trị PaCO2 cho sự thay đổi của khoảng chết thiết bị và trọng lượng bệnh nhân. Tỷ lệ khoảng chết thiết bị /thể tích khí lưu thông là 0,3 và 0,5 tương ứng với tỷ lệ tích lũy Vd/Vt 0,6 và 0,8, tương ứng, được mô tả. (Từ Pearsall và Feldman 4)
Hình 1 Biểu đồ giá trị PaCO2 cho sự thay đổi của khoảng chết thiết bị và trọng lượng bệnh nhân. Tỷ lệ khoảng chết thiết bị /thể tích khí lưu thông là 0,3 và 0,5 tương ứng với tỷ lệ tích lũy Vd/Vt 0,6 và 0,8, tương ứng, được mô tả. (Từ Pearsall và Feldman 4)

4. Khoảng chết thiết bị

Khi sử dụng hệ thống thở vòng tròn, khoảng chết thiết bị bao gồm tất cả các thành phần được thêm vào mạch ở phía bệnh nhân của đoạn nối Y (Y-piece). Cần có đường thở – hoặc là ống nội khí quản hoặc đường thở trên thanh môn.

Tác động của đường thở nhân tạo trên khoảng chết không hoàn toàn bất lợi vì nó có thể nhỏ hơn khoảng chết do đường thở tự nhiên gây ra. Các đầu nối (connectors) giữa đường thở và đoạn nối Y cần chú ý cẩn thận. Các đầu nối này được sử dụng để thuận tiện cũng như tạo điều kiện giám sát nồng độ khí, đo áp suất và lưu lượng, lọc vi khuẩn và làm ẩm.

Các vật dụng phổ biến xen kẽ bao gồm khuỷu tay (elbows), bộ nối kết co giãn (flexible adapters), bộ trao đổi nhiệt và độ ẩm (heat and moisture exchangers), bộ lọc vi khuẩn (bacterial filters), lưu lượng kế (flowmeters), và các thiết bị lấy mẫu khí mạch chính (mainstream) hoặc mạch ngang (sidestream) (Hình 2).

Trong nhiều trường hợp, các thiết bị được thiết kế để hỗ trợ nhiều chức năng. Sau đây sẽ xem xét tác động đến khoảng chết của các đầu nối khác nhau với mục tiêu lựa chọn tối ưu các thành phần cho từng bệnh nhân.

Hình 2 Thiết bị thường được thêm vào bộ dây thở tác động đến khoảng chết thiết bị với thể tích khoảng chết liên quan trên hình: A, Small HME, B, Large HME, C, Elbow connection (Note: A, B, and C support gas sampling), D, Flexible connector contracted, E, Flexible connector expanded.
Hình 2 Thiết bị thường được thêm vào bộ dây thở tác động đến khoảng chết thiết bị với thể tích khoảng chết liên quan trên hình: A, Small HME, B, Large HME, C, Elbow connection (Note: A, B, and C support gas sampling), D, Flexible connector contracted, E, Flexible connector expanded.

4.1 Độ ẩm

Độ ẩm của khí hít vào là mong muốn trong việc chăm sóc trẻ em gây mê được đặt nội khí quản. Sự làm ẩm giúp duy trì chức năng tế bào trụ có lông chuyển bình thường, thanh thải chất tiết và giữ nhiệt độ bình thường.

[7-11] Làm ẩm khí hít vào trong khi gây mê bằng cách sử dụng thụ động, trao đổi nhiệt và độ ẩm (HME) hoặc các máy làm ẩm thụ động. Vì hiệu quả, chi phí thấp, dễ sử dụng, tính di động và khả năng lọc vi khuẩn của chúng, HME là các giải pháp tiện lợi hơn cho việc làm ẩm hơn so với các máy làm ẩm chủ động. [12]

Trong khi hữu ích cho việc làm ẩm, việc bổ sung một HME vào đầu xa bộ dây máy thở làm tăng khoảng chết của thiết bị và tăng kháng lực đối với dòng khí. Theo nguyên tắc chung, các HME lớn hơn tăng thêm khoảng chết nhưng có ít kháng lực hơn so với các HME nhỏ hơn. HME có bán trên thị trường có phạm vi khí lưu thông (Vt) được đề nghị.

Sử dụng một HME trong phạm vi Vt khuyến cáo nên cung cấp thông khí đầy đủ và độ ẩm mà không có sự gia tăng bất lợi đối với bệnh nhân được thông khí cơ học. Khoảng chết có thể thấp tới 2 mL nếu HME không có khả năng lấy mẫu dòng bên cho capnography, hoặc thấp tới 8 mL nếu HME có cổng lấy mẫu khí tích hợp.

Việc xem xét các HME có sẵn cho thấy rằng việc bổ sung khả năng lấy mẫu khí vào một HME làm tăng đáng kể khoảng chết (Bảng 1).

Bảng 1 Các sản phẩm trao đổi nhiệt và độ ẩm được liệt kê với khả năng lấy mẫu dòng bên, phạm vi thể tích khí lưu thông (Vt), thể tích khoảng chết, độ ẩm trong mg H2O/L và sức cản đường thở cm H2O
Bảng 1 Các sản phẩm trao đổi nhiệt và độ ẩm được liệt kê với khả năng lấy mẫu dòng bên, phạm vi thể tích khí lưu thông (Vt), thể tích khoảng chết, độ ẩm trong mg H2O/L và sức cản đường thở cm H2O

Một giải pháp thay thế cho HME là các máy làm ẩm chủ động rất hiệu quả trong việc cung cấp nhiệt và độ ẩm cho đường thở. Các thiết bị này thường được đặt vào trong bộ dây máy thở ở nhánh hít vào và do đó không có bất kỳ gánh nặng của khoảng chết nào, cũng như chúng không ảnh hưởng đến sức cản của đường thở.

Tuy nhiên, các máy tạo độ ẩm chủ động không hỗ trợ lấy mẫu khí và một thiết bị bổ sung là cần thiết để hỗ trợ lấy mẫu khí sẽ làm tăng thêm khoảng chết. Máy tạo độ ẩm chủ động cũng sẽ làm tăng độ giãn nở tổng thể của bộ dây máy thở

Để đảm bảo việc phân phối và đo lưu lượng khí lưu thông chính xác, kiểm tra thất thoát và độ giãn nở phải được thực hiện sau khi máy tạo độ ẩm chủ động được thêm vào bộ dây. [13]

Máy thở gây mê không hỗ trợ bù trừ độ giãn nở, không được khuyến cáo cho trẻ sơ sinh và bệnh nhân nhỏ. Các nhược điểm khác của máy tạo độ ẩm chủ động bao gồm giảm tính di động, khả năng làm quá nóng đường thở, quá tải thể tích dịch do quá nhiều độ ẩm, nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, và tăng nguy cơ thất thoát qua bộ dây thở và báo động giả.

Schiffman đã nghiên cứu 40 trẻ sơ sinh và trẻ em trong ICU nhận độ ẩm xen kẽ bởi HME và máy tạo độ ẩm chủ động trong ba chu kỳ 6 giờ sử dụng cảm biến độ ẩm nhanh.

[14] Các dữ liệu về độ ẩm cho thấy sự khác biệt nhỏ về hiệu quả giữa hai phương thức. Các tác giả đã không cung cấp dữ liệu về tác động của khoảng chết.

4.2 Lấy mẫu khí

Lấy mẫu khí trong khi gây mê cung cấp thông tin giám sát cần thiết, cụ thể, lấy thì hít vào và thở ra về nồng độ oxy, carbon dioxide và thuốc gây mê hít. Các phương pháp cơ bản để lấy mẫu khí là máy phân tích dòng chính (mainstream) và phân tích dòng bên (sidestream).

Máy phân tích dòng chính đặt máy phân tích đo lường vào chính bộ dây máy thở. Máy phân tích dòng bên hút khí qua đường lấy mẫu tới máy phân tích nằm bên ngoài bộ dây máy thở. Việc lấy mẫu qua dòng bên là bắt buộc nếu cả tác nhân gây mê và giám sát CO2 đều được mong muốn và là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong gây mê.

Như đã thảo luận ở trên, việc lấy mẫu bên ngoài có thể được kết hợp với HME vào một đơn vị duy nhất, mặc dù có tăng thêm khoảng chết. Nếu lấy mẫu khí không được kết hợp với một HME, cổng lấy mẫu khí phải được đặt xa để đơn vị HME cải thiện trị số đo đạc thống nhất hơn giữa các phép đo end-tidal và nồng độ khí qua máu động mạch.

Khi nghiên cứu độ chính xác của từng phương thức được so sánh với phép đo CO2 máu động mạch, một nghiên cứu đã chứng minh rằng ở tần số thở cao, ETCO 2 dòng chính tương quan với các phép đo CO 2 động mạch tốt hơn một chút so với ETCO2 dòng bên ở trẻ em, [15] mặc dù một nghiên cứu sau đó cho thấy rằng độ chính xác của các phép đo dòng bên cũng ngang bằng với số đo của dòng chính khi mẫu được đặt ở khoảng cách gần nhất trong mạch.

[16] Các máy phân tích dòng chính cần được kết nối trực tiếp với ống nội khí quản để có độ chính xác cao nhất, nhưng thêm trọng lượng và khả năng làm tuột ống nội khí quản nếu không được hỗ trợ cẩn thận.

Cả hai phương thức dòng chính và dòng bên đều làm tăng khoảng chết nhưng có thể được sử dụng kết hợp với các thành phần khác của bộ dây thở để làm tăng tối thiểu khoảng chết. Một đầu nối khuỷu tay (elbow connector) để phân tích dòng bên sẽ thêm 8 mL khoảng chết, trong khi các đầu nối thẳng có thể thêm tối đa 5 mL khoảng chết.

Đầu nối lấy mẫu dòng bên nhỏ nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy thêm < 2 mL khoảng chết và có thể là kết nối duy nhất giữa ống nội khí quản và bộ dây máy thở (Mục # 1152, Y khoa Smith, Dublin, Ohio; Hình 3 phần D) khi kết hợp với máy tạo độ ẩm chủ động. Các bộ điều hợp (adapters) lấy mẫu dòng chính thường được kết hợp với máy thở chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU) khá nhỏ gọn với khoảng chết trong phạm vi 0,5-1 mL.

Đo lường qua da là một lựa chọn để theo dõi CO2 liên tục (TCCO2) không ảnh hưởng đến khoảng chết. [17,18] Đo CO2 qua da không hỗ trợ từng nhịp thở để đo CO2 và do đó không thay thế cho capnography để có thể giúp nhanh chóng chẩn đoán tuột ống nội khí quản ngoài ý muốn, sút dây máy thở (circuit disconnection), gập ống hoặc nút nhầy gây tắc ống nội khí quản và các biến cố cấp tính khác.

4.3 Đo áp lực và lưu lượng

Máy thở gây mê mới hơn có bù trừ độ giãn nở có thể cung cấp chính xác thể tích khí lưu thông nhỏ cho trẻ sơ sinh. [13] Tuy nhiên, có một số tình huống mà máy thở NICU có thể được sử dụng trong phòng mổ. Ảnh hưởng của thiết bị bộ dây máy thở bổ sung lên khoảng chết là giống nhau khi sử dụng máy thở NICU làm máy gây mê. Thiết bị tạo độ ẩm và thiết bị lấy mẫu khí đều có khả năng tăng khoảng chết. Một đóng góp chung nữa cho khoảng chết khi sử dụng máy thở NICU là cảm biến lưu lượng đầu xa (distal flow sensor).

Máy thở NICU hiện đại được trang bị cảm biến lưu lượng đặt giữa bộ dây máy thở và ống nội khí quản. Cảm biến được sử dụng như là kích hoạt dòng chảy cho các chế độ thông khí hỗ trợ áp lực và là một thước đo chính xác về thể tích khí lưu thông thực được phân phối cho bệnh nhân ở cả hai chế độ được kiểm soát và hỗ trợ. [19]

Máy thở của NICU có thể cung cấp ít nhất 2 mL mỗi hơi thở, nhưng cảm biến lưu lượng xa phải được đặt để đạt được mức độ chính xác này. Cảm biến lưu lượng cho máy thở NICU có sẵn với một khoảng chết 0,9 mL và cung cấp các phép đo thể tích khí lưu thông chính xác là 0,5 mL cho thể tích khí lưu thông dưới 5 ml và 10% cho thể tích khí lưu thông trên 5 mL. [20] Ngay cả với thể tích khoảng chết nhỏ này, thể tích khí lưu thông cho mỗi kg yêu cầu để đạt được normocapnea ở trẻ rất nhẹ cân được tăng lên. [21]

4.4 Các kết nối (Connectors)

Do kích thước nhỏ của chúng, việc định vị trẻ sơ sinh để phẫu thuật thường rất khó khăn. Vùng mổ, các thiết bị, đường truyền tĩnh mạch, và ống dẫn khí đều cạnh tranh cho khu vực nhỏ xung quanh bệnh nhân.

Nếu không có kỹ thuật và cảnh giác cẩn thận, việc tuột ống nội khí quản tai biến, gập ống nội khí quản hoặc tổn thương áp lực lên da của trẻ sơ sinh đều trở nên có thể. Để tránh những biến chứng này, các đầu nối đường thở (airway connectors) như ống nối khuỷu tay (elbows) và bộ điều hợp co giãn (flexible adaptors) được sử dụng để cải thiện vị trí của thiết bị đường thở.

Các đầu nối thường được đặt giữa đầu nối Y (Y-piece) của bộ dây gây mê và ống nội khí quản để kéo dài khoảng cách giữa trường mổ và ống dây thở cồng kềnh.

Mặc dù hữu ích cho việc định vị, các đầu nối này có thể thêm khoảng chết đáng kể – 8 mL cho đầu nối góc (right angle connector) và 25 mL cho đầu nối co giãn mở rộng (extended flexible connector) trong một khảo sát [4] – với lợi thế chức năng tối thiểu.

Như vậy, các ống nối này nên tránh cho bệnh nhân nhỏ trừ khi hoàn toàn cần thiết để đảm bảo kết nối giữa bộ dây máy thở và ống nội khí quản.

4.5 Cân nhắc đường thở

Định nghĩa về khoảng chết được mô tả bởi phương trình 2 không hoàn toàn mô tả. Khoảng chết giải phẫu bao gồm hai thành phần – khoảng chết ngoài lồng ngực và trong lồng ngực. Khoảng chết trong lồng ngực là thể tích của đường dẫn khí từ thanh môn đến mức phế nang. Khoảng chết ngoài lồng ngực là thể tích của họng, mũi và khoang miệng. Trong giai đoạn trẻ nhỏ, tổng khoảng chết giải phẫu là khoảng 3,3 mL/kg, với thành phần tương đối cố định là 1 mL/kg đối với khoảng chết trong lồng ngực và một thành phần giảm dần theo tuổi là khoảng chết ngoài lồng ngực. [22]

Đặt một đường thở nhân tạo sẽ làm giảm khoảng chết ngoài lồng ngực đến mức mà một đường thở nhân tạo với một thể tích nhỏ hơn thay thế thể tích khoảng chết ngoài lồng ngực. Ở người lớn, người ta ước tính rằng đặt một đường thở nhân tạo làm giảm khoảng khoảng chết ngoài lồng ngực khoảng 50%. Việc giảm khoảng chết liên quan đến đường thở có thể dễ dàng bù đắp bằng việc bổ sung thiết bị vào bộ dây máy thở. Tổng thể tích của tất cả các thiết bị bao gồm đường thở nhân tạo và bất kỳ thiết bị và đầu nối nào khác giữa bệnh nhân và đầu nối Y đóng góp vào tổng khoảng chết của thiết bị. Việc giảm khoảng chết của bất kỳ thiết bị nào trong số này là một phần của chiến lược giảm thiểu tác động khoảng chết của thiết bị.

Một cách tiếp cận phổ biến để giảm thành phần của bộ phận khoảng chết do ống nội khí quản góp phần là giảm chiều dài bằng cách cắt một phần đầu nối của ống. Tác động của động tác này bị hạn chế bởi độ sâu yêu cầu của ống và cần phải để khoảng 3-4 cm dài hơn độ sâu mà ống được đặt vào để dán cố định ống. Tác động giảm khoảng chết của việc giảm chiều dài của ống nội khí quản có thể được tính toán dựa trên diện tích mặt cắt ngang của ống.

Thể tích này rất nhỏ đối với các ống được thiết kế cho trẻ sơ sinh — ví dụ, đối với ống đường kính trong 3,5 mm, mỗi centimet chiều dài được lấy ra khỏi ống dẫn đến giảm khoảng cách chỉ 0,1 mL. Một số ống nội khí quản được thiết kế với đầu nối đặc biệt để giảm khoảng chết hơn nữa.

Dữ liệu cho thấy rằng các đầu nối khoảng chết thấp này có thể làm tăng hiệu quả của thông khí cơ học. [23] Đối với những bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ việc giảm khoảng chết thiết bị chung, ống nội khí quản với các đầu nối khoảng chết thấp có thể mang lại lợi thế.

Một thiết kế ống nội khí quản thuận lợi khác kết hợp một lumen lấy mẫu ở đầu xa của ống để lấy mẫu khí để phân tích (Hình 3 phần A). Thiết kế này giúp loại bỏ khoảng chết được kết hợp với bộ điều hợp lấy mẫu dòng bên hoặc dòng chính. Những ống này đã được chứng minh là cung cấp một ước tính chính xác hơn so sánh với CO 2 động mạch so với các bộ điều hợp dòng bên được gắn riêng ở vị trí gần hơn. [24,25]