Thông khí áp lực dương ngắt quãng qua mũi ở trẻ sơ sinh

Bài viết Thông khí áp lực dương ngắt quãng qua mũi ở trẻ sơ sinh: tổng quan tài liệu và hướng dẫn dựa trên bằng chứng được dịch bởi Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn từ bài viết gốc: Nasal intermittent positive pressure ventilation in the newborn: review of literature and evidence-based guidelines

Tóm tắt

Các chế độ khác nhau của áp lực đường thở dương liên tục qua mũi đã được thiết lập tốt như một phương tiện cung cấp hỗ trợ hô hấp không xâm lấn ở trẻ sơ sinh. Các báo cáo gần đây cho thấy rằng thông khí áp lực dương ngắt quãng qua mũi có thể cung cấp một sự thay thế tốt hơn, như là một chế độ thông khí không xâm lấn. Bài viết này sẽ phê bình các tài liệu và cung cấp một số hướng dẫn thực tế về việc sử dụng kỹ thuật này ở trẻ sơ sinh.

Giới thiệu

Thông khí áp lực dương ngắt quãng qua mũi (NIPPV) [1,2,3,4] là một hình thức hỗ trợ thông khí không xâm lấn sử dụng giao diện mũi để cung cấp hỗ trợ hô hấp. Bản thảo này sẽ cung cấp các hướng dẫn dựa trên bằng chứng cho việc sử dụng NIPPV ở trẻ sơ sinh, sau khi thẩm định tài liệu quan trọng.

Danh pháp

Mặc dù một loạt các tên khác đã được sử dụng trong tài liệu để mô tả kỹ thuật này,5 chúng tôi thích thuật ngữ NIPPV. Không có nghiên cứu về tần suất sử dụng NIPPV trong các đơn vị sơ sinh ở Hoa Kỳ đã được công bố; tuy nhiên, 48% trong số 91 đơn vị được khảo sát tại Vương quốc Anh đã sử dụng nó trong năm 2006.[6]

NIPPV có thể được đồng bộ hóa (SNIPPV) hoặc không đồng bộ hóa với các nỗ lực hô hấp của trẻ sơ sinh. Chế độ chính (primary mode) của (S) NIPPV đề cập đến việc sử dụng nó ngay sau khi sinh. Điều này có thể hoặc không bao gồm một khoảng thời gian ngắn (≤ 2 h) đặt nội khí quản để cung cấp chất hoạt động bề mặt (surfactant) trước khi rút ống. Chế độ thứ cấp (secondary mode) liên quan đến việc sử dụng nó sau một thời gian dài hơn (> 2 h đến vài ngày đến vài tuần) của IPPV nội khí quản, thường là cho hội chứng suy hô hấp (RDS).

Cơ chế hoạt động

Một số giải thích đã được đưa ra về hiệu quả của SNIPPV. Kiciman và cộng sự [7] đã chỉ ra rằng sự không đồng bộ chuyển động của ngực- bụng và sức cản của dòng chảy qua ngạnh mũi thì giảm ở trẻ sơ sinh trên SNIPPV, với sự ổn định của thành ngực và cơ học phổi được cải thiện. Việc bổ sung áp lực hô hấp tối đa (PIP) trên áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) bằng cách sử dụng SNIPPV có thể làm tăng áp lực căng ngắt quãng lên trên PEEP, với việc tăng lưu lượng dòng ở đường hô hấp trên.[8] Moretti và cộng sự [9] đã báo cáo rằng ứng dụng SNIPPV có liên quan đến tăng thể tích khí lưu thông và thể tích phút khi so sánh với áp lực đường thở dương liên tục qua mũi (NCPAP) ở cùng một trẻ sơ sinh. Cũng có thể các tân binh SNIPPV đã huy động các phế nang bị xẹp và tăng dung tích cặn chức năng. Gần đây, Aghai và cộng sự [10] đã báo cáo rằng trẻ sơ sinh nhận SNIPPV có giảm công hô hấp.

Kỹ thuật

Mặc dù một loạt các giao diện mũi đã được sử dụng để cung cấp (S) NIPPV,[5] đa số đã sử dụng các ngạnh 2 mũi ngắn (bi-nasal) hoặc thông mũi họng (pharyngeal prongs).[11-14] Không có nghiên cứu so sánh nào được công bố để đánh giá hiệu quả của giao diện mũi khác nhau để cung cấp (S) NIPPV. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ngạnh hai mũi ngắn để dễ đặt và duy trì tại chỗ.

Máy thở Infant Star với mô-đun StarSync đã được sử dụng trong hầu hết các nghiên cứu SNIPPV được công bố. [8,10-13,15,16] Tại Hoa Kỳ, máy thở Infant Star đã bị ngừng sản xuất, mặc dù vậy vẫn còn đang được sử dụng tại một số trung tâm. Ở châu Âu và Canada, việc đồng bộ hóa được thực hiện với Infant Flow SiPAP Comprehensive Ventilator (Viasys Healthcare, Yorba Linda, CA, Hoa Kỳ). Tại Hoa Kỳ, Infant Flow SiPAP Ventilator có sẵn, nhưng Comprehensive model (cung cấp đồng bộ hóa) vẫn chưa được FDA chấp thuận. Si-PAP là một thiết bị hai cấp độ, cung cấp áp lực cao hơn và thấp hơn và thông thường thời gian hít vào dài hơn nhiều. Các PIP được tạo ra thường là 9-11 cm H2O. Hệ thống máy thở 840TM (Puritan Bennett Inc., Pleasanton, CA, USA) đang được sửa đổi để cung cấp SNIPPV. Một báo cáo gần đây đã sử dụng máy thở qua đường mũi phát hiện nỗ lực hít vào bằng phương pháp pneumotachograph. [17] Sự đồng bộ của ngực-bụng với SNIPPV có thể phần nào cho hiệu quả của nó. Do đó, việc sử dụng đồng bộ hóa là một vấn đề quan trọng cần điều tra bổ sung.[18]

Ở Vương quốc Anh, do sử dụng rộng rãi NIPPV (S), không có gì đáng ngạc nhiên, một loạt các cài đặt máy thở đã được sử dụng.6 Người ta sẽ dự đoán một kịch bản tương tự trong các đơn vị ở Hoa Kỳ sử dụng kỹ thuật này. Về bằng chứng từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát (RCT), công việc từ nhóm [11,13,15,16] và các nhà điều tra độc lập khác [8,12,14] đã cho thấy hiệu quả khi sử dụng các hướng dẫn và cài đặt máy thở khá giống nhau. Một nghiên cứu gần đây sử dụng hướng dẫn SNIPPV của chúng tôi19 cho NIPPV cũng đã báo cáo lợi ích.[20] Mô tả chi tiết về thiết bị và kỹ thuật cung cấp (S) NIPPV, như được thực hiện bởi nhóm của chúng tôi, đã được đưa vào Phụ lục.

SNIPPV (chế độ chính)

Trẻ sơ sinh trong một thử nghiệm quan sát tiền cứu 28-34 tuần tuổi thai với RDS cần chất hoạt động bề mặt với rút ống sớm để thở chế độ SNIPPV có thời gian đặt nội khí quản ngắn hơn và giảm nhu cầu oxy so với thông khí thông thường (CV). [15] Trong nghiên cứu này, không trẻ sơ sinh nào bị loạn sản phế quản phổi (BPD); không ngạc nhiên, vì đây là những trẻ sinh non lớn hơn. Tuy nhiên, việc giảm thời gian sử dụng oxy ở trẻ sơ sinh trên SNIPPV trong nghiên cứu đó đã đặt ra câu hỏi về tác động tiềm tàng của SNIPPV đối với BPD ở trẻ sơ sinh non tháng.

Một RCT tiếp theo đã so sánh kết quả của nhiều trẻ sinh non (cân nặng khi sinh 600-1250 g) được chọn ngẫu nhiên để rút ống ngay lập tức sang SNIPPV sau khi sử dụng chất hoạt động bề mặt hoặc tiếp tục CV.[13] Trẻ sơ sinh trong nhóm SNIPPV được rút ống nội khí quản trong vòng 90 phút sau khi dùng chất hoạt động bề mặt và cho thở SNIPPV (chế độ chính). Đối với nhóm CV, trẻ sơ sinh được cai từ CV và được theo dõi bằng các phân tích khí máu nối tiếp theo quyết định của nhóm lâm sàng. Các tiêu chí rút ống là PIP ≤ 16 cm H2O, PEEP ≤ 5 cm H2O, tần số 15-25 lần/phút và FiO2 ≤ 0,35. Trẻ sơ sinh được rút nội khí quản sang SNIPPV (chế độ thứ cấp), thực hành tiêu chuẩn tại các địa điểm tham gia sau nghiên cứu trước đó.[11] Không có sự khác biệt về tổng thời gian thở oxy bổ sung hoặc PPV (thời gian thở máy nội khí quản hoặc SNIPPV) trong hai nhóm. Tuy nhiên, nhiều em bé trong nhóm CV có kết quả chính là BPD/tử vong, so với nhóm SNIPPV (52 so với 20%, P = 0,03), không có sự khác biệt về các bệnh lý sơ sinh thông thường khác.[13]

NIPPV (chế độ chính)

Bốn mươi mốt trẻ sơ sinh được chọn ngẫu nhiên NCPAP và 43 trẻ tương đương với NIPPV như một chế độ hỗ trợ hô hấp ban đầu.[14] Tiêu chí bao gồm tuổi thai trong khoảng 24-34 tuần và 6/7 tuần trẻ sơ sinh mắc RDS cần hỗ trợ hô hấp qua mũi. Cả hai chế độ hỗ trợ hô hấp qua mũi đều được cung cấp bởi máy thở SLE 2000 (Special Laboratory Equipment Ltd, South Croydon, UK) thông qua các mũi ngạnh của INCA (Ackrad Labs, Berlin, Đức). Trong toàn bộ đoàn hệ, trẻ sơ sinh được điều trị bằng NIPPV cần thông khí nội khí quản ít hơn so với trẻ được điều trị bằng NCPAP (25 so với 49%, P <0,05) với xu hướng tương tự ở trẻ <1500 g. Khi kiểm soát cân nặng và tuổi thai, NIPPV đã thành công hơn trong việc ngăn ngừa thông khí qua đặt nội khí quản. Điều quan trọng là, trẻ được điều trị bằng NIPPV có tỷ lệ mắc bệnh BPD giảm so với trẻ được điều trị bằng NCPAP (2 vs 17%, P <0,05, trong tổng số đoàn hệ và 5 vs 33%, P <0,05 cho trẻ <1500 g). [14]

Trong một RCT gần đây, 76 trẻ sơ sinh (28-34 tuần tuổi thai) bị suy hô hấp trong vòng 6 giờ sau sinh được chọn ngẫu nhiên để nhận NIPPV hoặc NCPAP.[20] Tỷ lệ thất bại (được định nghĩa là cần đặt nội khí quản và thở máy) vào 48 giờ và 7 ngày ít hơn đáng kể ở trẻ sơ sinh ngẫu nhiên với NIPPV. Tỷ lệ thất bại của NIPPV ít hơn đáng kể trong nhóm phụ 28-30 tuần tuổi thai và những người không nhận được chất hoạt động bề mặt. Nhóm phụ (28-30 tuần tuổi thai và không nhận chất hoạt động bề mặt) có lợi ích lớn nhất, với số lượng cần điều trị là hai.[20] Không có sự khác biệt nào về kết quả khác (bao gồm cả BPD), khi so sánh NIPPV với NCPAP.[20]

NIPPV đã được chứng minh là hữu ích trong việc tránh đặt nội khí quản trong một nghiên cứu không ngẫu nhiên. Sử dụng một thiết kế nghiên cứu tương tự như với SNIPPV ở chế độ chính,[13] RCT (ở trẻ non tháng < 30 tuần tuổi thai cần đặt nội khí quản và chất hoạt động bề mặt ngay sau đó phân phối) nhận thấy rằng rút ống ra và thở NIPPV làm giảm nhu cầu thở máy nội khí quản và BPD, sử dụng một trong hai định nghĩa ‘sinh lý’ hoặc ‘lâm sàng’. [22] Hai nghiên cứu này cho thấy rút ống sớm ra và thở (S) NIPPV có thể là một điều quan trọng công cụ sửa đổi kết quả của BPD, ngay cả khi tổng thời gian thở máy là tương tự nhau.

SNIPPV (chế độ thứ cấp)

Người ta đã chứng minh rằng SNIPPV tốt hơn đáng kể so với NCPAP trong việc ngăn ngừa thất bại rút ống trong vòng 72 giờ (và thậm chí sau khi bao gồm cả ‘thất bại muộn’) ở 154 trẻ hồi phục từ RDS.[11] Hiệu quả và an toàn của kỹ thuật này cũng đã được báo cáo bởi những người khác.[8,12,23] Nó cũng đã được chứng minh là có hiệu quả khi được giới thiệu là một thay đổi thực hành thành một đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh mà trước đó nó không được sử dụng.[16,24]

Trong số ba RCT[8,11,12] của SNIPPV so với NCPAP, một nghiên cứu đã báo cáo kết quả quan sát thú vị rằng trẻ sơ sinh thở SNIPPV (so với NCPAP) đã giảm BPD, nhưng không có ý nghĩa thống kê (35 so với 53%; P = 0,2). [11] Nghiên cứu không được thiết kế để đánh giá cụ thể liệu SNIPPV có thể làm giảm BPD hay không, và do đó các nhà điều tra chỉ có thể suy đoán rằng trẻ sơ sinh bị SNIPPV đã giảm chấn thương do thở máy và ngộ độc oxy.[11]

Một phân tích tổng hợp của ba nghiên cứu đã xác định, so sánh SNIPPV ở chế độ thứ cấp với NCPAP trong giai đoạn sau rút ống, cho thấy SNIPPV có hiệu quả hơn NCPAP trong việc ngăn ngừa thất bại rút ống (RR 0,21 (0,10, 0,45), số cần điều trị 3 (2, 5)).[23]

Nghiên cứu của Moretti và cộng sự [17] bao gồm tất cả trẻ sơ sinh có cân nặng khi sinh <1251 g và có RDS cần thở máy ở <48 giờ trong cuộc đời. Trẻ sơ sinh được chọn ngẫu nhiên theo SNIPPV hoặc NCPAP, một khi các tiêu chí rút ống được đáp ứng. SNIPPV đã được thực hiện bằng cách sử dụng máy thở đồng bộ dòng chảy qua mũi (Giulia, Ginevri, Rome, Italy). [17] Rút ống thành công (được xác định là không cần đặt lại ống nội khí quản trong vòng 72 giờ) trong nhóm SNIPPV trong 30 giờ (90%) so với 19,31 (61%) trong nhóm NCPAP (P = 0,005). Không có sự khác biệt trong bất kỳ kết quả thứ cấp. Điều thú vị là, mặc dù về mặt thống kê không có ý nghĩa, thời gian thở máy (ngày trung bình: 6 so với 10, P = 0,058) và BPD (6 so với 22%, P = 0,082) đều thấp hơn trong nhóm SNIPPV.[17]

Trong nghiên cứu trong đó phương pháp dựa trên bằng chứng đã được sử dụng để giới thiệu NIPPV trong khu dưỡng nhi, nó được sử dụng thường xuyên cho trẻ sơ sinh cực kỳ nhẹ cân sau rút ống nếu ngưng thở hoặc suy hô hấp rõ rệt.[24] NIPPV đã được sử dụng trong 9 (90%) trong số 10 trẻ sơ sinh được xem xét ngẫu nhiên. Điều thú vị là, cũng có sự sụt giảm đáng kể số trẻ sơ sinh cực kỳ nhẹ cân được xuất viện có kèm oxy bổ sung (lần lượt là 75 và 47%, trước và sau giai đoạn; P = 0,01) từ khu dưỡng nhi đó.[24] Trong một nghiên cứu gần đây, Giới thiệu SNIPPV trong một đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh không có kinh nghiệm trước đó về phương thức này dẫn đến việc trẻ sơ sinh có nhu cầu bổ sung oxy và giảm BPD đáng kể, mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh ngắn hạn khác. [16] Hơn nữa, không có sự khác biệt giữa hai nhóm về các thông số dinh dưỡng hoặc tăng trưởng.[16]

NIPPV (chế độ thứ cấp)

Trong một nghiên cứu gần đây, trẻ sinh non được đặt nội khí quản khi sinh ≤ 34 tuần hoặc có cân nặng khi sinh ≤ 1500 g, sẵn sàng rút nội khí quản trước 4 tuần tuổi, được tuyển dụng.[25] Trẻ sơ sinh được chọn ngẫu nhiên NIPPV hoặc NCPAP sau khi rút ống. Mặc dù có sự khác biệt đáng kể về nhân khẩu học ở hai nhóm (trẻ NIPPV có cân nặng lúc sinh và cân nặng tại thời điểm rút ống thấp hơn, có ít nam giới hơn, nhưng RDS và tiếp xúc với steroid trước sinh nhiều hơn), không có sự khác biệt nào về kết cục chính (tái – đặt nội khí quản trong vòng 7 ngày) hoặc các biến chứng liên quan đến điều trị. [25] Một vấn đề kỹ thuật quan trọng là trẻ sơ sinh dùng NIPPV (sau rút ống nội khí quản) được giữ trong cùng một cài đặt máy thở như khi đang đặt nội khí quản, trái với những gì đã được thực hiện trong hầu hết các nghiên cứu khác. [11-14]

Thất bại (S) NIPPV cần đặt nội khí quản

Chúng tôi không tìm thấy các thông số chức năng phổi, được đo ngay trước khi rút ống, hữu ích trong việc dự đoán thành công SNIPPV.[11] Do đó, chúng tôi cố gắng rút ống ở tất cả trẻ sơ sinh nếu chúng đáp ứng các tiêu chí lâm sàng, như được nêu trong Phụ lục. Chúng tôi điều chỉnh cài đặt máy thở ở tất cả trẻ sơ sinh trên cơ sở kiểm tra lâm sàng và dữ liệu khí máu, như được đề cập trong Phụ lục. Chúng tôi đã tìm thấy ba nhóm trẻ sơ sinh có xu hướng thất bại (S) NIPPV.

Nhóm 1

Những bé này được đặt lại nội khí quản, thường trong vòng vài giờ sau khi rút ống. Trẻ sơ sinh này có xu hướng < 750 g, và không thể duy trì các thông số thông khí và oxy trong phạm vi chấp nhận được, mặc dù đã tăng cài đặt (S) NIPPV. Trên X-quang ngực, những trẻ này cho thấy các khu vực đáng kể của phổi xẹp. Sau khi đặt lại ống nội khí quản, chúng tôi giảm thiểu cài đặt thông khí nội khí quản và cố gắng rút ống nội khí quản thường sau 7 ngày và/hoặc khi trẻ sơ sinh tăng thêm ∼100 g trọng lượng cơ thể.

Nhóm 2

Những em bé này có khả năng được đặt nội khí quản sau 3 ngày hoặc lâu hơn để được quản lý với (S) NIPPV. Trong 3 ngày, những trẻ này thường bắt đầu phát triển vi xẹp phổi và khi có một lượng đáng kể phổi xẹp, NIPPV thất bại và được đặt lại nội khí quản. Dự đoán đúng và tăng sự ưu tiên trong cài đặt NIPPV (S) có thể tránh đặt ống nội khí quản ở trẻ sơ sinh như vậy.

Nhóm 3

Trẻ sơ sinh bị bệnh có thể thất bại (S) NIPPV khá nhanh và được đặt lại nội khí quản. Thông thường, suy tim-phổi thứ phát sau nhiễm trùng huyết là sự kiện dẫn đến (S) NIPPV thất bại. Chúng tôi không cố gắng đưa trẻ sơ sinh như vậy một lần nữa vào (S) NIPPV cho đến khi các biểu hiện lâm sàng của hội chứng nhiễm trùng huyết đã được giải quyết..

Biến chứng (S) NIPPV

Biến chứng nghiêm trọng nhất được báo cáo khi sử dụng (S) NIPPV ở trẻ sơ sinh là thủng dạ dày. Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu gần đây đã không báo cáo bất kỳ mối liên quan nào với viêm ruột hoại tử hoặc thủng dạ dày hoặc thủng ruột khác với (S) NIPPV sử dụng.[11-14,17,22] Mặc dù có sự gia tăng đáng kể về đường kính bụng ở nhóm NIPPV, nhưng không có sự khác biệt trong các biến chứng khác, so sánh NIPPV với NCPAP.[20]

Kết quả lâu dài

RCT sử dụng chế độ chính SNIPPV báo cáo không có sự khác biệt về điểm số Chỉ số phát triển tâm thần khi theo dõi giữa các trẻ được sử dụng SNIPPV hoặc tiếp tục vào CV.[13]

Dữ liệu hồi cứu lâm sàng từ thử nghiệm đo điểm chuẩn NICHD/NRN đã được sử dụng để đánh giá việc sử dụng SNIPPV ở trẻ sơ sinh ≤1250 g cân nặng.[27] Việc sử dụng SNIPPV trong ba nhóm phụ cân nặng khi sinh (500-750, 751 – 1000, 1001-1250 g, quyết định một tiên nghiệm) đã được kiểm tra. Đây là bộ dữ liệu lớn nhất về trẻ sơ sinh được quản lý với SNIPPV cho đến nay. Nghiên cứu này cho thấy rằng sau khi phân tích hồi quy logistic, điều chỉnh các đồng biến quan trọng, trẻ sơ sinh đã nhận được SNIPPV (so với những trẻ nhận được NCPAP) trong hạng cân nặng khi sinh 500-750 g ít có khả năng có kết quả lâu dài của BPD (OR (95% CI), 0,29 (0,11- 0,77), P = 0,01)), BPD/tử vong (0,30 (0,11-0,79), P = 0,01), suy giảm phát triển thần kinh [0,29 (0,09-0,94), P = 0,04], và suy giảm/tử vong do phát triển thần kinh (0,18 (0,05-0,62), P = 0,006). [27]

Các nghiên cứu được lựa chọn về sử dụng SNIPPV và NIPPV ở trẻ sơ sinh đã được tóm tắt trong Bảng 1 và 2, tương ứng.

(S) NIPPV trong quá trình vận chuyển

Không có nghiên cứu nào được công bố mô tả việc sử dụng (S) NIPPV trong quá trình vận chuyển trẻ sơ sinh bị bệnh.

SNIPPV vs NIPPV

Cho đến nay, không có nghiên cứu so sánh trực tiếp nào được công bố so sánh sử dụng SNIPPV so với NIPPV ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, các tài liệu trên cho thấy rằng cả hai dường như đều có hiệu quả như nhau (và vượt trội so với NCPAP) trong việc giữ trẻ sơ sinh. Quan sát này phù hợp với trải nghiệm giai thoại của chúng tôi tại Yale (vì việc sử dụng máy thở của Infant Star đã bị ngưng).

Chiến lược (S)

NIPPV Trên cơ sở dữ liệu được mô tả ở trên, NIPPV chế độ thứ cấp (S) sẽ là phương pháp ưa thích, trên NCPAP. Các nghiên cứu RCT được thực hiện, cho đến nay, dường như có triển vọng về việc sử dụng (S) NIPPV trong chế độ chính trong việc giảm BPD. Một điều cũng quan trọng là chỉ ra sự thiếu hụt đáng kể các biến chứng chính của việc sử dụng (S) NIPPV trong tất cả các nghiên cứu gần đây, [11-14,17,22] trái với một báo cáo trước đó. RCT đã bao gồm số lượng nhỏ (đặc biệt là trẻ sinh non sớm nhất) và có dữ liệu hạn chế về kết quả phát triển phổi và thần kinh dài hạn. Các thiết bị khác nhau được sử dụng để cung cấp (S) NIPPV có thể dẫn đến kết quả khác nhau. Tổng quan Cochrane về việc sử dụng NIPPV đã gợi ý rằng các thử nghiệm trong tương lai nên đăng ký đủ số lượng để phát hiện sự khác biệt về kết quả quan trọng như BPD.[28] Có ít nhất hai RCT đang xem xét kết quả của BPD và tử vong (NIPPV ở trẻ sinh non; gov NCT00433212; NIPPV ở trẻ sơ sinh bị RDS; Clinicaltrials.gov NCT00780624).

NIPPV cũng đã được ủng hộ như là một chiến lược quản lý cho ngưng thở khi sinh non. Hai nghiên cứu đã so sánh NIPPV và NCPAP trong điều trị ngưng thở khi sinh non[29,30] Mặc dù không thể phân tích tổng hợp, một thử nghiệm cho thấy giảm tần suất ngưng thở với NIPPV và nghiên cứu còn lại là xu hướng ủng hộ NIPPV.[23]

Phần kết luận

Mặc dù NCPAP có hiệu quả, bằng chứng cho thấy (S) NIPPV tốt hơn đáng kể so với NCPAP trong việc giữ trẻ sơ sinh. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy NIPPV dường như có hiệu quả tương đương với SNIPPV. Điều quan trọng là phải làm rõ rằng những phát hiện từ các thử nghiệm được mô tả ở đây có thể không áp dụng cho loại thiết bị hai cấp. Dữ liệu cũng thiếu về kết quả phát triển phổi và thần kinh dài hạn. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để thiết lập hiệu quả của việc sử dụng (S)NIPPV sớm, có hoặc không có sử dụng chất hoạt động bề mặt, đặc biệt ở những trẻ nhỏ có nguy cơ cao nhất dẫn đến kết quả bất lợi.

Bảng 1: Các nghiên cứu chọn lọc về việc sử dụng SNIPPV ở trẻ sơ sinh
Bảng 1: Các nghiên cứu chọn lọc về việc sử dụng SNIPPV ở trẻ sơ sinh

”Chú thích: N, total number of infants; SNIPPV, synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation.

ª Initial settings; RCT, randomized controlled trial; 20 , secondary mode, as defined in the text.

b Naso-pharyngeal; rate, ventilator rate (breaths/minute); PIP, peak inspiratory pressure (cm H2O); PEEP, positive end expiratory pressure (cm H2O); Ti, inspiratory time (seconds); FiO2, fraction of inspired oxygen; SpO2, pulse oximeter oxygen saturation; NP-CPAP, naso-pharyngeal continuous positive airway pressure (cm H2O); NCPAP, nasal continuous positive airway pressure (cm H2O); Obs, observational study; 10 , primary mode, as defined in the text; CV, conventional endotracheal tube ventilation; BPD, bronchopulmonary dysplasia; BW, birth weight; NDI, neurodevelopmental impairment.”

Bảng 2: Các nghiên cứu chọn lọc về việc sử dụng NIPPV ở trẻ sơ sinh
Bảng 2: Các nghiên cứu chọn lọc về việc sử dụng NIPPV ở trẻ sơ sinh

”Chú thích: N, total number of infants; NIPPV, nasal intermittent positive pressure ventilation.

ª Initial settings; RCT, randomized controlled trial; 10 , primary mode, as defined in the text; 20 , secondary mode, as defined in the text; rate, ventilator rate (breaths per minute); PIP, peak inspiratory pressure (cm H2O); PEEP, positive end expiratory pressure (cm H2O); Ti, inspiratory time (seconds); FiO2, fraction of inspired oxygen; SpO2, pulse oximeter oxygen saturation; NCPAP, nasal continuous positive airway pressure (cm H2O); BPD, bronchopulmonary dysplasia.”