Ống thông mũi lưu lượng cao trong điều trị suy hô hấp cấp giảm oxy máu ở bệnh nhân COVID-19

Bài viết Ống thông mũi lưu lượng cao trong điều trị suy hô hấp cấp giảm oxy máu ở bệnh nhân COVID-19: Đánh giá hệ thống về hiệu quả và các nguy cơ tạo khí dung, phân tán và lây truyền nhiễm trùng được dịch bởi Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn từ bài viết gốc High-flow nasal cannula for acute hypoxemic respiratory failure in patients with COVID-19: systematic reviews of effectiveness and its risks of aerosolization, dispersion, and infection transmission

Tóm tắt

Mục đích

Chúng tôi đã tiến hành hai cuộc đánh giá do Tổ chức Y tế Thế giới ủy quyền để thông báo về việc sử dụng ống thông mũi lưu lượng cao (HFNC, high-flow nasal cannula) ở những bệnh nhân bị bệnh coronavirus (COVID-19). Chúng tôi đã tổng hợp các bằng chứng liên quan đến tính hiệu quả và an toàn (đánh giá 1), cũng như các nguy cơ phát tán giọt bắn (droplet), tạo hạt khí dung (aerosol) và lây truyền liên quan (đánh giá 2) của các tác nhân vi rút.

Nguồn

Tìm kiếm tài liệu đã được thực hiện trong Ovid MEDLINE, Embase, Web of Science, cơ sở dữ liệu Trung Quốc và medRxiv. Đánh giá 1: chúng tôi tổng hợp kết quả từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT, randomized-controlled trials) so sánh HFNC với liệu pháp oxy thông thường (COT, conventional oxygen therapy) ở những bệnh nhân nặng suy hô hấp giảm oxy máu cấp. Đánh giá 2: chúng tôi đã tóm tắt các phát hiện từ các nghiên cứu đánh giá sự phân tán giọt bắn, tạo hạt khí dung hoặc lây truyền nhiễm trùng liên quan đến HFNC. Đối với cả hai đánh giá, các chuyên gia đánh giá được ghép nối tiến hành sàng lọc, trích xuất dữ liệu và đánh giá sai lệch một cách độc lập. Chúng tôi đánh giá tính chắc chắn của bằng chứng bằng phương pháp GRADE.

Những phát hiện chính

Không có nghiên cứu đủ điều kiện bao gồm bệnh nhân COVID-19. Đánh giá 1: 12 RCT (n = 1.989 bệnh nhân) cung cấp bằng chứng có độ chắc chắn thấp rằng HFNC có thể làm giảm thông khí xâm lấn (nguy cơ tương đối [RR], 0,85; khoảng tin cậy 95% [CI], 0,74 đến 0,99) và sự leo thang của liệu pháp oxy (RR , 0,71; CI 95%, 0,51 đến 0,98) ở bệnh nhân suy hô hấp. Kết quả không hỗ trợ cho sự khác biệt về tỷ lệ tử vong (độ chắc chắn trung bình), hoặc thời gian nằm viện hoặc thời gian nằm chăm sóc đặc biệt (độ chắc chắn trung bình và thấp, tương ứng). Đánh giá 2: bốn nghiên cứu đánh giá sự phân tán giọt bắn và ba nghiên cứu đánh giá sự tạo và phân tán của hạt khí dung cung cấp bằng chứng chắc chắn rất thấp. Hai nghiên cứu mô phỏng và một nghiên cứu chéo cho thấy những phát hiện hỗn hợp về ảnh hưởng của HFNC đối với sự phân tán giọt bắn. Mặc dù hai nghiên cứu mô phỏng báo cáo không có sự gia tăng liên quan đến sự phân tán của hạt khí dung, nhưng một nghiên cứu báo cáo rằng tốc độ lưu lượng cao hơn có liên quan đến việc tăng mật độ hạt khí dung ở các vùng.

Kết luận

Ống thông mũi lưu lượng cao có thể làm giảm nhu cầu thông khí xâm lấn và lên thang điều trị so với COT ở bệnh nhân COVID-19 bị suy hô hấp cấp giảm oxy máu. Lợi ích này phải được cân bằng với nguy cơ lây truyền qua đường không khí (airborne).

Vào tháng 12 năm 2019, các nhà điều tra đã xác định được một loại coronavirus mới, sau đó được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là coronavirus hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (SARS-CoV-2), là nguyên nhân gây ra các ca viêm phổi không điển hình ở Vũ Hán, Trung Quốc. Kể từ đó, căn bệnh do SARS-CoV-2 (tên là COVID-19) gây ra đã nổi lên như một đại dịch toàn cầu. Tính đến ngày 15 tháng 5, SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho hơn 4 triệu người tại 200 quốc gia và gây ra hơn 290.000 các trường hợp tử vong, phần lớn xảy ra ở bên ngoài Trung Quốc. Mặc dù hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp nhẹ, một số bị viêm phổi nặng và một tỷ lệ nhỏ trở thành bệnh nặng. Số ca bệnh nặng đã tạo ra gánh nặng chưa từng có đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, nêu bật tính cấp thiết trong việc xác định các liệu pháp an toàn, hiệu quả cho COVID-19.

COVID-19 nặng thường tiến triển thành suy hô hấp giảm oxy máu cấp tính đòi hỏi nồng độ oxy (FIO2) cao và xem xét các chiến lược thông khí không xâm nhập (NIV). Ống thông mũi lưu lượng cao đã xuất hiện như một chiến lược không xâm lấn – cải thiện quá trình oxygen hóa và thanh thải carbon dioxide, so với các chiến lược NIV khác, phù hợp hơn với nhu cầu hô hấp của bệnh nhân bằng cách cung cấp dòng khí lên đến 60 L/phút với FIO2 lên đến 100%, và do đó làm giảm các kết quả bất lợi. Một đánh giá có hệ thống gần đây cho thấy bằng chứng có độ chắc chắn thấp cho lợi ích của HFNC trong việc giảm nhu cầu thông khí xâm lấn hoặc leo thang liệu pháp oxy so với liệu pháp oxy thông thường (COT), và bằng chứng chắc chắn vừa phải cho thấy không khác biệt lớn về tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, HFNC có thể làm giảm nhu cầu thông khí xâm nhập và các tác dụng phụ liên quan như viêm phổi liên quan đến máy thở, và cũng làm giảm bớt căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe trong đại dịch COVID-19.

COVID-19 lây lan qua các giọt bắn và vật chủ truyền bệnh qua đường hô hấp. Tuy nhiên, có mối lo ngại rằng sự lây truyền trong không khí có thể xảy ra trong các quy trình tạo ra hạt khí dung. Sự lây truyền trong không khí liên quan đến các hạt nhỏ hơn (nhân giọt bắn), thường có đường kính < 5 μm, có thể vẫn lơ lửng trong không khí trong thời gian dài, truyền qua khoảng cách lớn hơn 1 m và được hít vào đường hô hấp dưới. Giảm các hạt hô hấp xuống < 5 μm bao gồm việc khử nước của các giọt lớn hơn và các vi khuẩn chứa chúng, và bù nước lại sau khi lắng đọng vào đường thở; do đó, sự lây truyền qua đường không khí là đặc trưng cho từng sinh vật và đòi hỏi sinh vật đó phải tồn tại trong quá trình hút ẩm và phun sương với số lượng đủ để gây nhiễm trùng.

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2020, WHO đã ban hành một bản tóm tắt khoa học khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc và giọt bắn để chăm sóc bệnh nhân COVID-19 và các biện pháp phòng ngừa trong không khí trong quá trình tạo khí dung. Hướng dẫn COVID-19 của Surviving Sepsis Campaign đưa ra một khuyến nghị yếu về việc ưu tiên sử dụng HFNC so với các chiến lược NIV khác ở những bệnh nhân không đáp ứng COT. Tuy nhiên, các hướng dẫn đã không xem xét các trường hợp khác nhau có thể thay đổi sự cân bằng giữa nguy cơ và lợi ích của HFNC như thế nào, và chỉ xem xét hai nghiên cứu trong việc đánh giá nguy cơ lây truyền bệnh.

Những hạn chế nghiêm trọng về nguồn lực trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với số lượng lớn bệnh nhân COVID-19 dẫn đến nhu cầu cấp thiết về việc tổng hợp bằng chứng cập nhật và hướng dẫn về việc sử dụng HFNC ở những bệnh nhân này. Chúng tôi đã tiến hành hai đánh giá nhanh có hệ thống do WHO ủy quyền để tóm tắt bằng chứng về hiệu quả, tính an toàn và nguy cơ tạo khí dung và lây truyền nhiễm trùng trong quá trình sử dụng HFNC ở những bệnh nhân bị suy hô hấp cấp giảm oxy máu do COVID-19.

Phương pháp

Trước khi bắt đầu, nhân viên của WHO đã xem xét và phê duyệt các quy trình nội bộ cho cả đánh giá hệ thống; các hạn chế về thời gian của các đánh giá được ủy quyền (bảy ngày để hoàn thành), không có giao thức nào được đăng ký cũng như được xuất bản.

Đánh giá hệ thống # 1: hiệu quả và tính an toàn của HFNC trong suy hô hấp cấp giảm oxy máu

Tìm kiếm tài liệu

Một đánh giá có hệ thống trước đó đã tìm kiếm Ovid MEDLINE, Embase và Web of Science để tìm các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) đủ điều kiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018. Với đầu vào từ một chuyên gia thông tin y tế, chúng tôi đã cập nhật bài đánh giá có hệ thống này, tìm kiếm Ovid MEDLINE, Embase và Web of Science từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 14 tháng 5 năm 2020 mà không có giới hạn về ngôn ngữ (xem Phụ lục 1).

Tiêu chí lựa chọn

Chúng tôi đưa vào các RCT so sánh HFNC với COT ở những bệnh nhân nặng bị suy hô hấp cấp giảm oxy máu. Chúng tôi định nghĩa COT là oxy thở qua ngạnh mũi (nasal prongs), mặt nạ đơn giản (simple face mask), mặt nạ có túi dự trữ (face masks with reservoir bags) hoặc mặt nạ Venturi. Các nghiên cứu đủ điều kiện đã báo cáo một hoặc nhiều kết quả được chỉ định trước sau: tử vong (sử dụng thời gian theo dõi lâu nhất hiện có), thông khí xâm lấn, leo thang điều trị (chuyển sang HFNC trong nhóm chứng, bắt đầu NIV hoặc thông khí xâm lấn ở một trong hai nhóm), thời gian nằm đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) và thời gian nằm viện (LOS), sự thoải mái và khó thở do bệnh nhân báo cáo, và các biến chứng liên quan đến điều trị.

Để xác định các RCT đủ điều kiện bổ sung tiềm năng, chúng tôi đã xem xét các đánh giá có hệ thống có liên quan. Chúng tôi đã loại trừ các báo cáo trường hợp, loạt trường hợp và nghiên cứu quan sát cũng như các nghiên cứu (i) sử dụng NIV hoặc thông khí xâm lấn làm phương pháp so sánh duy nhất không có nhánh COT, (ii) đánh giá vai trò của HFNC trước đặt nội khí quản, hoặc (iii) đánh giá vai trò của HFNC đối với hỗ trợ hô hấp sau rút nội khí quản. Những loại trừ này phù hợp với chỉ định phổ biến nhất cho HFNC — tức là, thay thế cho COT ở bệnh nhân suy hô hấp giảm oxy máu không cần đặt nội khí quản ngay lập tức.

Lựa chọn nghiên cứu

Những người đánh giá theo cặp (D.C.1, D.G., M.H., D.C.2) đã sàng lọc tiêu đề và tóm tắt của các trích dẫn đã xác định, sau đó là đánh giá toàn văn về các nghiên cứu có khả năng đủ điều kiện. Người đánh giá thứ ba (A.A.) đã giải quyết những bất đồng. Chúng tôi đã nắm bắt các lý do loại trừ ở giai đoạn xem xét toàn văn. Những người đánh giá đơn lẻ (D.C.1, M.H., D.G.) đã sàng lọc danh sách tham khảo về các đánh giá có hệ thống liên quan để xác định các RCT bổ sung đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện.

Khai thác dữ liệu và đánh giá chất lượng

Những người đánh giá theo cặp (D.G., D.C.2) đã thực hiện trích xuất dữ liệu một cách độc lập và trùng lặp bằng cách sử dụng các biểu mẫu được thiết kế sẵn phù hợp với những biểu mẫu được sử dụng cho đánh giá ban đầu. Chúng tôi đã tóm tắt dữ liệu liên quan đến các đặc điểm nghiên cứu, dữ liệu nhân khẩu học, chi tiết can thiệp và kiểm soát, dữ liệu kết quả và nguy cơ của đánh giá sai lệch (RoB) bằng cách sử dụng công cụ Cochrane RoB đã được sửa đổi.

Nguy cơ sai lệch được phân loại là “thấp”, “có thể thấp”, “có thể cao” hoặc “cao” đối với các lĩnh vực sau: tạo trình tự, che giấu trình tự phân bổ, làm mù, báo cáo kết quả có chọn lọc và các sai lệch khác. Chúng tôi đánh giá RoB tổng thể là nguy cơ cao nhất theo bất kỳ tiêu chí nào. Chúng tôi đánh giá mức độ chắc chắn tổng thể về bằng chứng cho mỗi kết quả bằng cách sử dụng khung GRADE, bao gồm các lĩnh vực sau: RoB, không chính xác, không nhất quán, gián tiếp và sai lệch công bố. Mức độ chắc chắn chung của bằng chứng là “rất thấp”, “thấp”, “trung bình” hoặc “cao”. Chúng tôi đã xem xét đánh giá hạ mức độ chắc chắn của bằng chứng đối với RoB dựa trên sự thiếu mù quáng đối với các kết quả chủ quan. Tính chắc chắn của bằng chứng không được đánh giá thấp vì tính gián tiếp nếu bệnh nhân bị suy hô hấp cấp giảm oxy máu đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện ngoài nhiễm SARS-CoV-2. Người đánh giá đã giải quyết những bất đồng liên quan đến xếp hạng RoB và GRADE bằng thảo luận.

Phân tích dữ liệu

Các mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên DerSimonian và Laird được sử dụng để tiến hành các phân tích tổng hợp. Tất cả các phân tích được thực hiện trong RevMan 5.3 (Cochrane Collaboration, Oxford). Trọng số nghiên cứu được tạo bằng phương pháp phương sai nghịch đảo. Các kết cục lưỡng tính được trình bày dưới dạng tỷ lệ nguy cơ, và các kết cục liên tục được trình bày dưới dạng khác biệt trung bình hoặc khác biệt trung bình chuẩn hóa, tất cả đều có khoảng tin cậy (CI) 95%. Chúng tôi giả định phân phối chuẩn cho các kết quả liên tục và chuyển đổi phạm vi liên phần tư sang độ lệch chuẩn (SD) theo hướng dẫn của Cochrane Collaboration. Một bộ số hóa biểu đồ trực tuyến đã được sử dụng để thu được các ước tính cho các nghiên cứu trong đó các kết quả liên tục chỉ được báo cáo bằng đồ thị.

Chúng tôi đánh giá sự không đồng nhất giữa các nghiên cứu bằng phép thử χ2 về tính đồng nhất, phép đo I2 và kiểm tra trực quan các lô rừng (forest plot). Chúng tôi đánh giá sự không nhất quán dựa trên độ lớn và hướng của sự không đồng nhất. Dựa trên hiệu suất hạn chế của nhiều phân tích nhóm con được thực hiện trong tổng quan hệ thống trước đó, chúng tôi hạn chế phân tích nhóm con trong các nghiên cứu RoB cao so với các nghiên cứu RoB thấp (giả thuyết rằng HFNC sẽ có lợi hơn trong các nghiên cứu RoB cao).

Đánh giá hệ thống # 2: nguy cơ tạo khí dung liên quan đến HFNC

Tìm kiếm tài liệu

Với sự hỗ trợ của chuyên gia thông tin y tế (RC) và sử dụng kết hợp các tiêu đề chủ đề và từ khóa liên quan đến COVID-19, các coronavirus khác và HFNC, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm toàn diện Ovid MEDLINE và Embase từ khi thành lập đến ngày 14 tháng 5 năm 2020. Chúng tôi đã bổ sung điều này bằng một tìm kiếm trong cùng cơ sở dữ liệu sử dụng kết hợp các tiêu đề chủ đề và từ khóa liên quan đến HFNC, tạo hạt khí dung và lây truyền nhiễm trùng. Chúng tôi không giới hạn việc tìm kiếm đối với nhiễm COVID-19 hoặc coronavirus (xem Phụ lục 2). Chúng tôi giới hạn tìm kiếm trong các tài liệu được xuất bản từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 14 tháng 5 năm 2020. Để xác định các nghiên cứu hoặc đánh giá nhanh của Trung Quốc giải quyết câu hỏi nghiên cứu, chúng tôi cũng tìm kiếm trên Cơ sở hạ tầng tri thức quốc gia Trung Quốc (CNKI) và Mạng Tạp chí Y khoa Trung Quốc (CMJN) bằng cách sử dụng tương tự chiến lược tìm kiếm đến ngày 28 tháng 3 năm 2020. Để xác định các bản in trước đủ điều kiện, chúng tôi đã tìm kiếm medRxiv từ khi bắt đầu đến ngày 14 tháng 5 năm 2020 với các cụm từ tìm kiếm liên quan đến HFNC, tạo hạt khí dung và phân tán giọt bắn. Chúng tôi không áp dụng bất kỳ hạn chế nào về ngôn ngữ hoặc chất lượng.

Tiêu chí lựa chọn

Chúng tôi bao gồm tất cả các nghiên cứu so sánh và không so sánh đánh giá sự phân tán của giọt bắn hoặc quá trình tạo khí dung của các sinh vật sống trong không khí hoặc sự lây truyền nhiễm trùng liên quan đến việc sử dụng HFNC. Dự đoán sự thiếu hụt của bằng chứng trực tiếp từ COVID-19 và bệnh nhân nhập viện, chúng tôi bao gồm tất cả các thiết kế nghiên cứu và quần thể đánh giá sự tạo hoặc phân tán hạt khí dung liên quan đến HFNC. Chúng tôi bao gồm các nghiên cứu về bệnh nhân nhập viện và không nhập viện có hoặc không nhiễm SARS-CoV-2 đã được xác nhận về mặt vi sinh, nghiên cứu mô phỏng không có người tham gia và nghiên cứu mô tả sự phân tán của các hạt không khí hoặc giọt chất lỏng không lây nhiễm. Chúng tôi bao gồm các nghiên cứu đánh giá các kết quả sau: phát hiện các giọt bắn hoặc các sinh vật sống trong không khí thông qua phân tích mẫu, hoặc ghi nhận sự lây truyền nhiễm trùng liên quan đến việc tiếp xúc với những người bị nhiễm HFNC, có hoặc không so sánh với phương thức thông khí thay thế.

Lựa chọn nghiên cứu

Những người đánh giá theo cặp (J.B., F.M.) đã sàng lọc tất cả các trích dẫn đã xác định, tiến hành đánh giá toàn văn các nghiên cứu có khả năng đủ điều kiện và sàng lọc danh sách tham khảo của các đánh giá để xác định các nghiên cứu đủ điều kiện bổ sung. Người đánh giá thứ ba (A.A.) đã giải quyết những bất đồng. Những người đánh giá theo cặp (X.Y., N.Y., X.L.) đã sàng lọc các trích dẫn được xác định từ CNKI và CMJN và giải quyết các bất đồng bằng thảo luận.

Khai thác dữ liệu và đánh giá chất lượng

Những người đánh giá theo cặp (J.B., F.M.) đã tóm tắt dữ liệu (đặc điểm nghiên cứu, đặc điểm của người tham gia, mô tả về sự can thiệp và kiểm soát, kết quả và những hạn chế chung trong thiết kế và tiến hành nghiên cứu) một cách độc lập và trùng lặp bằng cách sử dụng các hình thức trừu tượng hóa dữ liệu chuẩn hóa. Người đánh giá thứ ba (A.A.) đã giải quyết những bất đồng khi cần thiết.

Được cung cấp bởi hướng dẫn GRADE, chúng tôi đã đánh giá mức độ chắc chắn chung của bằng chứng dựa trên sự không chính xác, gián tiếp và không nhất quán.

Phân tích dữ liệu

Với những khác biệt được dự đoán trước trong các thiết kế nghiên cứu được đưa vào, chúng tôi đã tóm tắt những phát hiện của mình một cách tường thuật.

Các kết quả

Đánh giá hệ thống # 1: hiệu quả và tính an toàn của HFNC trong suy hô hấp cấp giảm oxy máu

Kết quả tìm kiếm và đặc điểm nghiên cứu

Trong số 2.439 trích dẫn được xác định trong tìm kiếm của chúng tôi, 1.814 trích dẫn đã được sàng lọc để đủ điều kiện sau khi loại bỏ các trích dẫn trùng lặp. Đánh giá toàn văn về 38 nghiên cứu đủ điều kiện tiềm năng đã xác định 20 nghiên cứu đủ điều kiện. Trong số này, 17 là đánh giá có hệ thống (SRs) và ba là RCTs (Hình 1). Chúng tôi không xác định được các RCT bổ sung từ danh sách tham chiếu của các SR đủ điều kiện. Do đó, 12 RCT với 1.989 bệnh nhân được đưa vào phân tích, bao gồm chín RCT từ đánh giá ban đầu và ba RCT từ tìm kiếm cập nhật. Không có thử nghiệm nào đánh giá trực tiếp HFNC ở bệnh nhân bị COVID-19 hoặc các bệnh nhiễm trùng coronavirus khác.

Hình 1. Sơ đồ PRISMA để xem xét hệ thống 1 về hiệu quả và độ an toàn của HFNC trong suy hô hấp cấp giảm oxy máu.
Hình 1. Sơ đồ PRISMA để xem xét hệ thống 1 về hiệu quả và độ an toàn của HFNC trong suy hô hấp cấp giảm oxy máu.

Bảng 1 tóm tắt các đặc điểm nghiên cứu. Thử nghiệm ngẫu nhiên từ 14 đến 776 bệnh nhân; hai thử nghiệm được sử dụng thiết kế chéo. Năm thử nghiệm được thực hiện trong ICU, sáu thử nghiệm được thực hiện tại khoa cấp cứu (ED), và một được thực hiện ở các cơ sở ICU/ED hỗn hợp. Một thử nghiệm chỉ bao gồm bệnh nhân phù phổi do tim, hai thử nghiệm chỉ bao gồm bệnh nhân suy giảm miễn dịch, và một thử nghiệm chỉ bao gồm bệnh nhân giảm nhẹ. Tiêu chí giảm oxy máu khác nhau, bao gồm độ bão hòa oxy ngoại vi (SpO2) ngưỡng (chủ yếu < 90–95%), ngưỡng áp suất riêng phần động mạch của oxy (PaO2) (< 55–60 mmHg), tỷ số P/F (< 300), hoặc kết hợp các tiêu chí bao gồm tần số hô hấp cao (phổ biến nhất > 22–25/phút). Tất cả các nghiên cứu đủ điều kiện đều bắt đầu dòng khí ở 35 L/phút hoặc cao hơn trong nhóm HFNC với một ngoại lệ sử dụng tốc độ dòng ban đầu là 19,5 đến 30 L/phút (Bảng 1).

Đánh giá chất lượng

Không có RCT nào bị mù. Hầu hết được đánh giá là có RoB thấp do tạo chuỗi ngẫu nhiên, che giấu phân bổ, dữ liệu không đầy đủ, báo cáo chọn lọc và các nguồn sai lệch khác. Ngoài mù, bảy trong số 12 thử nghiệm được thu nhận được coi là có RoB tổng thể thấp (Bảng 2).

Kết cục

Bảng 3 trình bày tóm tắt GRADE của các phát hiện cho tất cả các kết cục được chỉ định trước ngoại trừ các biến chứng liên quan đến điều trị (tóm tắt bên dưới), với các tác dụng dự đoán của HFNC và bằng chứng chắc chắn khi áp dụng cho bệnh nhân suy hô hấp cấp.

Việc sử dụng HFNC có thể làm giảm nhu cầu thông khí xâm nhập so với COT (tám RCT; nguy cơ tương đối [RR], 0,85; KTC 95%, 0,74 đến 0,99; chênh lệch nguy cơ [RD], 4,4%; KTC 95%, 0,3 đến 7,6 ; số lượng cần thiết để điều trị [NNT], 23; KTC 95%, 13 đến 333; độ chắc chắn thấp, đánh giá thấp đối với RoB và không chính xác; I2, 0%) (Hình 2). Không có hiệu ứng phân nhóm đáng tin cậy nào so sánh các nghiên cứu RoB cao và thấp (Hình 2).

Việc sử dụng HFNC cũng có thể làm giảm nhu cầu điều trị (tức là NIV khác hoặc đặt nội khí quản) so với COT (tám RCT; RR, 0,71; KTC 95%, 0,51 đến 0,98; RD, 9,3%; KTC 95%, 0,6 đến 15,7; NNT, 11; KTC 95%, 6 đến 167; độ chắc chắn thấp, đánh giá thấp đối với RoB và không chính xác; I2, 52%) (Hình 2). Không có hiệu ứng phân nhóm đáng tin cậy nào dựa trên nghiên cứu riêng lẻ RoB (Hình 3). Kết quả không hỗ trợ cho sự khác biệt về tỷ lệ tử vong (độ chắc chắn trung bình), LOS tại bệnh viện hoặc chăm sóc đặc biệt (độ tin cậy trung bình và độ tin cậy thấp), và chứng khó thở hoặc thoải mái do bệnh nhân báo cáo (độ tin cậy thấp và rất thấp, tương ứng) (Bảng 3, Hình. 4, 5, 6, 7, 8).

Các nghiên cứu đủ điều kiện đã báo cáo các biến chứng liên quan đến điều trị khác nhau, loại trừ các phân tích gộp. Trong số các biến chứng được báo cáo với HFNC, khó chịu vùng ngực-cổ, khó chịu do nóng và mức độ ý thức thay đổi nhẹ là phổ biến nhất. Một thử nghiệm đã báo cáo các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm rối loạn nhịp tim, sốc nhiễm trùng, ngừng tim-ngừng thở và viêm phổi bệnh viện; tỷ lệ mắc các biến chứng này tương tự hoặc thấp hơn ở HFNC so với COT. Các nghiên cứu nói chung không cho thấy nguy cơ biến chứng với HFNC tăng đáng kể so với COT (Bảng 4).

Bảng: 1 Đặc điểm của các nghiên cứu bao gồm để xem xét về HFNC đối với suy hô hấp cấp giảm oxy máu
Nghiên cứuQuốc giaSố BNDân sốNhóm can thiệp: HFNCNhóm chứng: oxy genThời gian đánh giáKết cục
Azoulay, 2018Pháp778Đưa vào: Bệnh nhân ICU, PaO2 <60 mmHg hoặc SpO2 <90% trên khí phòng, ức chế miễn dịch.

Loại trừ: ↑ CO2, CPE, phẫu thuật gần đây

Flow: 50 L/phút FIO2: 100% Thời gian: không được chỉ địnhhoặc mask. Flow: nhằm đạt SpO2 ≥ 95%28 ngàyTỷ lệ tử vong (chính), cần IMV, lên thang, thời gian ICU và nằm viện, sự dễ chịu và khó thở
Bell, 2015Úc100Đưa vào: bệnh nhân ED, RR ≥ 25 lần/ph, SpO2 ≤ 93%. Loại trừ: Bệnh nhân cần NIV hoặc IMV ngay lập tứcLưu lượng: 50 L/phút FIO2: 30%

Thời gian: 2h

Cannula hoặc mask. O2 cả 2 nhóm chuẩn độ trong 2 hN/ACần IMV, lên thang, sự dễ chịu
Frat, 2015Pháp và Bỉ313Đưa vào: bệnh nhân ICU, ARF với RR> 25 lần/ph, PF ≤ 300, trên ≥ 10 L • tối thiểu-1 O2 trong ≥ 15 phút. Loại trừ: hen suyễn, dz phổi mãn tính, ↑ CO2, CPE, CV không ổn định, cần IMVLưu lượng: 50 L/phút FIO2: 100% Thời gian: không được chỉ địnhMask không thở lại.

Flow: ≥ 10 L/phút

90 ngàyTỷ lệ tử vong (chính), cần IMV, lên thang, thời gian ICU, sự dễ chịu
Geng, 2020Trung Quốc36Đưa vào: ICU, ED, hoặc bệnh nhân tại khoa, hen suyễn cấp tính, PaO2 <60 mmHg trên khí phòng có hoặc không có ↑ CO2. Loại trừ: IMV khẩn cấp, không ổn định tim mạch, aLOC, RR> 45 lần/ph pH <7,30Lưu lượng: 30-40 L/phút FIO2: không ghi Thời gian: không được chỉ địnhCannula, Venturi mask, hoặc mask có túi dự trữ Flow: 2–6 L/phút, để đạt SpO2 92– 96%N/ACần IMV, lên thang, thời gian nằm viện
Jones, 2016Tân Tây Lan322Đưa vào: bệnh nhân ED, SpO2 ≤ 92% trên R/A, RR ≥ 22 lần/ph. Loại trừ: Cần có NIV hoặc IMV khẩn cấpLưu lượng: 40 L/phút FIO2: 28%

Thời gian: không được chỉ định

Mask hoặc cannula90 ngàyTỷ lệ tử vong, cần IMV, lên thang (chính), thời gian nằm viện
Lemiale, 2015Pháp102Đưa vào: bệnh nhân ICU, suy giảm miễn dịch,> 6 L/ph O2 để duy trì SpO2> 95% hoặc suy hô hấp.

Loại trừ: ↑ CO2, yêu cầu NIV hoặc IMV khẩn cấp

Lưu lượng: 40-50 L/phút FIO2: 100% Thời gian: 2hVenturi mask Flow: 15 L/phút FIO2: 60%N/ACần IMV, lên thang (chính), khó thở, sự dễ chịu
Makdee, 2017Thái Lan136Đưa vào: bệnh nhân ED, CPE, SpO2 <95% trên khí phòng, RR> 24 lần/ph.

Loại trừ: Yêu cầu NIV hoặc IMV khẩn cấp, tim mạch không ổn định, RR> 35 lần/ph, SpO2 <90%, ESRD

Lưu lượng: 35 L/phút FIO2: không ghi

Thời gian: 2h

Cannula or Mask không thở lại7 ngàyTỷ lệ tử vong, cần IMV, l6n thang, thời gian nằm viện, khó thở, sự dễ chịu
Parke, 2011Tân tây lan60Đưa vào: bệnh nhân ICU, ≥ 4 L/phút O2 qua cannula trong> 4 giờ hoặc ≥ 6 L/phút O2 qua mặt nạ trong> 2 giờ và/hoặc RR ≥ 25 lần/phút và/hoặc ↑ WOB.

Loại trừ: Cần có NIV hoặc IMV khẩn cấp

Lưu lượng: 35 L/phút FIO2: không ghi

Thời gian: không được chỉ định

MarkN/ALên thang
Raeisi, 2019Iran40Đưa vào: bệnh nhân ED hoặc trong khoa, cơn hen kịch phát vừa đến nặng.

Loại trừ: Mang thai có tiền sử hút thuốc và hen nghề nghiệp, ↑ CO2, thâm nhiễm trên X quang phổi

Lưu lượng: 19,5-30 L/phút FIO2: không ghi

Thời gian: không được chỉ định

Cannula Flow: 2–5 L/phút