Hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân bị bệnh nặng nội viện và liên viện

Hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân bị bệnh nặng nội viện và liên viện
Hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân bị bệnh nặng nội viện và liên viện

Bài viết Hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân bị bệnh nặng nội viện và liên viện được dịch bởi Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn từ bài viết gốc: Guidelines for the inter- and intrahospital transport of critically ill patients*

Tóm tắt

Mục tiêu Sự phát triển của các hướng dẫn thực hành cho việc tiến hành vận chuyển nội viện và liên viện của bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng.

Ý kiến chuyên gia về nguồn dữ liệu và tìm kiếm Index Medicus từ tháng 1 năm 1986 đến tháng 10 năm 2001 đã cung cấp cơ sở cho các hướng dẫn này. Một nhóm đặc nhiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực vận chuyển bệnh nhân cung cấp kinh nghiệm cá nhân và ý kiến chuyên gia.

Lựa chọn nghiên cứu và khai thác dữ liệu Một số nghiên cứu về kết quả lâm sàng và tiền cứu đã được tìm thấy. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu được công bố đến từ các đánh giá hồi cứu và báo cáo giai thoại. Kinh nghiệm và ý kiến đồng thuận là cơ sở của phần lớn các hướng dẫn này.

Kết quả tổng hợp dữ liệu Mỗi bệnh viện cần có một kế hoạch chính thức cho việc vận chuyển nội viện và liên viện nhằm giải quyết a) phối hợp và thông tin trước; b) nhân viên vận chuyển; c) thiết bị vận chuyển; d) giám sát trong quá trình vận chuyển; và e) tài liệu. Kế hoạch vận chuyển nên được phát triển bởi một nhóm đa ngành và nên được đánh giá và cải tiến thường xuyên bằng cách sử dụng quy trình cải tiến chất lượng tiêu chuẩn.

Kết luận Việc vận chuyển bệnh nhân nguy kịch mang rủi ro cố hữu. Những hướng dẫn này thúc đẩy các biện pháp để đảm bảo vận chuyển bệnh nhân an toàn. Mặc dù cả vận chuyển nội viện và liên viện đều phải tuân thủ các quy định, chúng tôi tin rằng sự an toàn của bệnh nhân được tăng cường trong quá trình vận chuyển bằng cách thiết lập một quy trình có tổ chức, hiệu quả được hỗ trợ bởi các thiết bị và nhân viên phù hợp.

Quyết định vận chuyển một bệnh nhân nguy kịch, trong bệnh viện hoặc đến cơ sở khác, dựa trên đánh giá về lợi ích tiềm năng của việc vận chuyển được cân nhắc với các rủi ro tiềm ẩn. Bệnh nhân bị bệnh nặng được chuyển đến các địa điểm thay thế để được chăm sóc với các kỹ thuật hoặc thủ thuật không có sẵn tại địa điểm hiện tại. Cung cấp dịch vụ chăm sóc bổ sung này có thể yêu cầu vận chuyển bệnh nhân đến khoa chẩn đoán, phòng phẫu thuật hoặc phòng chăm sóc chuyên khoa trong bệnh viện hoặc có thể yêu cầu chuyển đến bệnh viện khác. Nếu xét nghiệm chẩn đoán hoặc can thiệp thủ thuật đang được xem xét không có khả năng thay đổi cách quản lý hoặc kết quả của bệnh nhân đó, thì cần phải đặt câu hỏi về vận chuyển. Khi khả thi và an toàn, xét nghiệm chẩn đoán hoặc các thủ thuật đơn giản ở bệnh nhân không ổn định hoặc có khả năng không ổn định thường có thể được thực hiện tại giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt (1, 2). Cân nhắc tài chính không phải là một yếu tố khi dự tính vận chuyển một bệnh nhân nguy kịch.

Bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn trong quá trình vận chuyển (3-17). Rủi ro có thể được giảm thiểu và kết quả được cải thiện với kế hoạch cẩn thận, sử dụng nhân viên có trình độ phù hợp, và lựa chọn và có sẵn các thiết bị phù hợp (16-37). Trong quá trình vận chuyển, không có sự gián đoạn trong việc theo dõi hoặc duy trì các chức năng sinh tồn của bệnh nhân. Hơn nữa, nhân viên và thiết bị đi kèm được lựa chọn bằng cách đào tạo để cung cấp cho bất kỳ nhu cầu chăm sóc cấp tính đang diễn ra hoặc dự đoán của bệnh nhân.

Lý tưởng nhất, tất cả các vận chuyển chăm sóc tích cực, cả nội viện và liên viện, được thực hiện bởi các cá nhân được đào tạo đặc biệt. Vì gần như chắc chắn sẽ có tình huống khi một nhóm chuyên môn không có sẵn để vận chuyển giữa các bệnh viện, mỗi tổ chức giới thiệu phải phát triển kế hoạch dự phòng sử dụng các nguồn lực sẵn có tại địa phương cho những trường hợp đó khi cơ sở giới thiệu không thể thực hiện việc vận chuyển. Một kế hoạch chuyển viện giữa các bệnh viện toàn diện và hiệu quả có thể được xây dựng bằng cách sử dụng một cách tiếp cận có hệ thống bao gồm bốn yếu tố quan trọng: a) Một nhóm các bác sĩ, y tá, nhà trị liệu hô hấp, quản trị bệnh viện và dịch vụ y tế khẩn cấp tại địa phương được thành lập để lập kế hoạch và điều phối quá trình ; b) nhóm thực hiện đánh giá nhu cầu của cơ sở tập trung vào nhân khẩu học của bệnh nhân, khối lượng chuyển, mô hình chuyển viện và các nguồn lực sẵn có (nhân viên, thiết bị, dịch vụ y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc); c) với dữ liệu này, một kế hoạch chuyển viện được chuẩn hóa bằng văn bản được xây dựng và triển khai; và d) kế hoạch chuyển viện được đánh giá và cải tiến thường xuyên bằng cách sử dụng quy trình cải tiến chất lượng tiêu chuẩn.

Tài liệu này phác thảo các khuyến nghị tối thiểu để vận chuyển bệnh nhân bị bệnh nặng. Hướng dẫn chi tiết nhắm vào việc vận chuyển trẻ sơ sinh và trẻ em đã được xuất bản bởi Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (23). Các tổ chức thực hiện vận chuyển liên viện thương mại hoặc có tổ chức được yêu cầu phải hoạt động và đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn, vì các yêu cầu đối với dịch vụ vận chuyển có tổ chức nghiêm ngặt hơn đáng kể so với các khuyến nghị trong hướng dẫn này (24, 38- 41).

Các tài liệu tham khảo cho hướng dẫn này được lấy từ đánh giá của Index Medicus (xem các từ khóa) từ tháng 1 năm 1986 đến tháng 10 năm 2001 và được phân loại theo mức độ của dữ liệu dựa trên bằng chứng được sử dụng. Danh mục cụ thể được gán cho từng tài liệu tham khảo được ghi chú trong Tài liệu tham khảo ở cuối bài viết này. Ký tự a biểu thị một cuộc điều tra ngẫu nhiên, có kiểm soát tiền cứu; b biểu thị một cuộc điều tra đoàn hệ không ngẫu nhiên hóa, đồng thời hoặc lịch sử; c biểu thị một bài báo hiện đại, được đánh giá ngang hàng, bài viết đánh giá, biên tập hoặc loạt trường hợp quan trọng; và d biểu thị một ý kiến không được đánh giá ngang hàng như tuyên bố sách giáo khoa hoặc ấn phẩm chính thức của tổ chức. Biểu tượng dấu hoa thị sẽ tuân theo một tuyên bố về tiêu chuẩn thực hành. Điều này cho thấy khuyến nghị của Đại học Y khoa Chăm sóc tích cực Hoa Kỳ dựa trên ý kiến của chuyên gia và được sử dụng trong trường hợp dữ liệu hỗ trợ được công bố không có sẵn.

VẬN CHUYỂN NỘI VIỆN

Bởi vì việc vận chuyển bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng đến các khoa thủ thuật hoặc xét nghiệm bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt có khả năng gây nguy hiểm, quá trình vận chuyển phải được tổ chức và hiệu quả. Để cung cấp cho điều này, ít nhất bốn mối quan tâm cần được giải quyết thông qua các chính sách và quy trình của đơn vị chăm sóc chuyên sâu bằng văn bản: thông tin, nhân sự, thiết bị và giám sát.

Điều phối và thông tin trước chuyển viện.

Khi một nhóm thay thế tại một địa điểm tiếp nhận sẽ chịu trách nhiệm quản lý cho bệnh nhân sau khi đến, việc tiếp tục chăm sóc bệnh nhân sẽ được đảm bảo bởi sự liên lạc giữa bác sĩ với bác sĩ và/hoặc y tá để xem xét tình trạng bệnh nhân và kế hoạch điều trị. Giao tiếp này xảy ra mỗi khi bệnh nhân được chuyển viện. Trước khi vận chuyển, địa điểm tiếp nhận xác nhận rằng nơi đó đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân để làm thủ thuật hoặc xét nghiệm ngay lập tức. Các thành viên khác của nhóm chăm sóc sức khỏe (ví dụ: liệu pháp hô hấp, an ninh bệnh viện) sau đó được thông báo về thời gian vận chuyển và hỗ trợ các thiết bị sẽ cần thiết. Các bác sĩ có trách nhiệm được thực hiện vận chuyển. Tài liệu trong hồ sơ bệnh án bao gồm các chỉ dẫn về vận chuyển và tình trạng bệnh nhân trong suốt thời gian cách xa đơn vị xuất xứ.

Nhân viên đồng hành.

Chúng tôi khuyến nghị tối thiểu hai người đi cùng với một bệnh nhân nguy kịch.* Một trong những nhân viên đi kèm thường là một y tá đã hoàn thành định hướng dựa trên năng lực và đã đáp ứng các tiêu chuẩn được mô tả trước đây cho các y tá chăm sóc tích cực (42, 43). Nhân viên bổ sung có thể bao gồm một nhà trị liệu hô hấp, y tá đã đăng ký hoặc kỹ thuật viên chăm sóc tích cực khi cần thiết. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bác sĩ được đào tạo về quản lý đường thở và hỗ trợ cuộc sống nâng cao và đào tạo chăm sóc tích cực hoặc tương đương, đi cùng với bệnh nhân không ổn định.* Khi thủ thuật dự kiến sẽ kéo dài và vị trí tiếp nhận bệnh nhân có nhân viên được đào tạo phù hợp với sự chăm sóc, bệnh nhân có thể được chuyển viện cho những cá nhân đó nếu được cả hai bên chấp nhận. Điều này cho phép sử dụng tối đa nhân viên và tài nguyên. Nếu dịch vụ chăm sóc không được chuyển, nhân viên vận chuyển sẽ ở lại với bệnh nhân cho đến khi bệnh nhân trở về phòng chăm sóc đặc biệt.

Hình 1. Thuật toán chuyển viện
Hình 1. Thuật toán chuyển viện

Thiết bị đi kèm.

Máy theo dõi huyết áp (hoặc máy đo huyết áp tiêu chuẩn), máy đo độ bão hòa oxy, và máy theo dõi nhịp tim/máy khử rung tim đi kèm với mọi bệnh nhân mà không có ngoại lệ. * Khi có sẵn, máy theo dõi có khả năng ghi nhớ với khả năng lưu trữ và tái tạo dữ liệu bên giường bệnh nhân sẽ cho phép xem lại dữ liệu thu thập trong quá trình và vận chuyển. Thiết bị quản lý đường thở, có kích thước phù hợp cho từng bệnh nhân, cũng được vận chuyển với từng bệnh nhân, như là một nguồn cung cấp oxy dồi dào để cung cấp cho các nhu cầu dự kiến cộng với dự trữ 30 phút.

Các loại thuốc hồi sức cơ bản, bao gồm epinephrine và thuốc chống loạn nhịp, được vận chuyển với mỗi bệnh nhân trong trường hợp ngừng tim đột ngột hoặc rối loạn nhịp tim. Một loạt các thuốc đầy đủ hơn hoặc đi kèm với các thuốc cơ bản hoặc có sẵn từ các nguồn cung cấp (tủ thuốc cấp cứu) nằm dọc theo tuyến đường vận chuyển và tại địa điểm nhận. Thuốc bổ sung, như thuốc an thầnthuốc giảm đau gây nghiện, được xem xét trong từng trường hợp cụ thể. Một nguồn cung cấp dồi dào các dịch truyền tĩnh mạch thích hợp và thuốc nhỏ giọt liên tục (được điều chỉnh bằng bơm tiêm truyền pin) được đảm bảo. Tất cả các thiết bị hoạt động bằng pin được sạc đầy và có khả năng hoạt động trong suốt thời gian vận chuyển. Nếu không có bác sĩ đi cùng trong quá trình vận chuyển, các giao thức phải được thực hiện để cho phép sử dụng các loại thuốc và dịch truyền này bởi nhân viên được đào tạo phù hợp trong trường hợp khẩn cấp.

Trong nhiều bệnh viện, bệnh nhân nhi chia sẻ phương tiện chẩn đoán và thủ thuật với bệnh nhân người lớn. Trong những trường hợp này, một bộ đầy đủ các thiết bị hồi sức nhi khoa và thuốc sẽ đi cùng trẻ sơ sinh và trẻ em trong quá trình vận chuyển và cũng sẽ có sẵn trong khu vực chẩn đoán hoặc thủ thuật.

Vì lý do thực tế, bóng giúp thở được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình vận chuyển nội viện. Máy thở chuyển viện đang ngày càng phổ biến trong lĩnh vực này, vì chúng đáng tin cậy hơn do quản lý thông khí phút và nồng độ oxy mong muốn. Ở người lớn và trẻ em, nồng độ oxy mặc định 100% thường được sử dụng. Tuy nhiên, nồng độ oxy phải được điều chỉnh chính xác cho trẻ sơ sinh và cho những bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh có sinh lý tâm thất độc nhất hoặc phụ thuộc vào shunt từ phải sang trái để duy trì lưu lượng máu toàn thân. Đối với những bệnh nhân cần thở máy, thiết bị có sẵn một cách tối ưu tại vị trí tiếp nhận có khả năng cung cấp hỗ trợ thông khí tương đương với việc được cung cấp tại nơi chuyển bệnh nhân. Ở những bệnh nhân thở máy, vị trí ống nội khí quản được lưu ý và bảo đảm trước khi vận chuyển, và sự đầy đủ của oxygen hóa và thông khí được xác nhận lại. Đôi khi, bệnh nhân yêu cầu các chế độ thông khí hoặc cài đặt máy thở mà không thể áp dụng tại địa điểm nhận hoặc trong quá trình vận chuyển. Trong những trường hợp này, vị trí ban đầu phải thử các chế độ thở máy thay thế trước khi vận chuyển để đảm bảo sự chấp nhận và sự ổn định của bệnh nhân với liệu pháp này. Nếu bệnh nhân không có khả năng được duy trì an toàn bằng liệu pháp thay thế, các rủi ro và lợi ích của việc vận chuyển sẽ được xem xét lại một cách thận trọng. Nếu sử dụng máy thở vận chuyển, nó phải có báo động ngắt kết nối và áp lực đường thở quá cao và phải có nguồn cung cấp pin dự phòng. *

Bảng 1. Thiết bị vận chuyển tối thiểu được đề xuất
Quản lý đường thở/oxy hóa người lớn và trẻ em

 • Bóng giúp thở người lớn và trẻ em với túi dự trữ oxy
 • Mặt nạ dành cho người lớn và trẻ em cho bóng giúp thở (nhiều kích cỡ phù hợp)
 • Bộ điều hợp linh hoạt để kết nối bóng giúp thở với nội khí quản/mở khí quản
 • Máy theo dõi carbon dioxide cuối thở ra (trẻ em và người lớn)
 • Mặt nạ dành cho trẻ sơ sinh trung bình và cao có ống
 • Lưỡi đèn soi thanh quản MacIntosh (# 1, # 2, # 3, # 4)
 • Lưỡi đèn soi thanh quản Miller (# 0, # 1, # 2)
 • Stylets ống nội khí quản (người lớn và trẻ em)
 • Kẹp Magill (người lớn và trẻ em)
 • Kẹp cầm máu
 • Ống nội khí quản có bóng chèn (5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0)
 • Các ống nội khí quản không bóng chèn (2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0)
 • Tay cầm đèn soi thanh quản (người lớn và trẻ em)
 • Pin thêm cho đèn soi thanh quản và bóng đèn
 • Ống thông mũi hầu (# 26, # 30)
 • Ống thông miệng hầu (# 0, # 1, # 2, # 3, # 4)
 • Dao mổ với lưỡi để mở màng giáp nhẫn
 • Bộ dụng cụ kim chọc màng giáp nhẫn
 • Chất bôi trơn tan trong nước
 • Ống thông thở oxy mũi (người lớn và trẻ em)
 • Ống dẫn thở oxy
 • Van PEEP (có thể điều chỉnh)

Băng dính

Hệ thống phân phối thuốc khí dung (máy phun khí dung)

Tăm bông

Thanh cố định tay (người lớn và trẻ em)

Catheter động mạch

Kim chích tủy xương (cho truyền dịch nhi)

Túi hơi đo huyết áp (sơ sinh, trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn và nhỏ)

Kim bướm (23- 25G)

Thiết bị truyền thông (ví dụ: điện thoại di động)

Máy khử rung tim, gel

Dextrostix

Máy theo dõi/khử rung tim ECG (tốt nhất là có khả năng chuyển đổi áp suất)

Điện cực điện tâm đồ (trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn)

Đèn pin có pin dự phòng

Van Heimlich

Bơm tiêm truyền

Bộ dây truyền dịch tĩnh mạch (người lớn và trẻ em)

Bộ dây truyền máu

Ống nối dài Khóa ba chia

Ống thông tĩnh mạch, kích thước 14 đến 24G

Dung dịch tiêm tĩnh mạch (túi nhựa)

 • 1000 mL, 500 mL nước muối sinh lý
 • 1000 mL Ringer Lactate
 • 250 ml dextrose 5%

Ống tiêm (60 mL), đầu nối catheter

Kẹp Kelley Kim tiêm, kích cỡ các loại

Ống tiêm Hypodermic, kích cỡ các loại

Nước muối sinh lý để rửa vết thương

Túi áp lực cho truyền dịch

Máy đo độ bão hòa oxy với nhiều cảm biến dính hoặc tái sử dụng

Ống thông mũi dạ dày, các loại kích cỡ

Cố định mềm cho các chi trên và dưới

Ống nghe

Thiết bị hút

Ống hút (# 5, # 8, # 10, # 14, amidan)

Băng phẫu thuật (bọt biển, Kling, Kerlix)

Dây thắt cho truy cập tĩnh mạch/IV

Kéo chấn thương

Các dụng cụ sau đây được coi là cần thiết

 • Máy tạo nhịp tim
 • Lồng ấp sơ sinh/nhi khoa
 • Thiết bị cố định cột sống
 • Máy thở vận chuyển

Giám sát trong quá trình vận chuyển.

Tất cả các bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng trải qua quá trình vận chuyển đều nhận được cùng một mức độ theo dõi sinh lý cơ bản trong quá trình vận chuyển như họ đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Điều này bao gồm, ở mức tối thiểu, theo dõi điện tâm đồ liên tục, đo độ bão hòa oxy liên tục (44) và đo huyết áp định kỳ, nhịp tim và nhịp thở. Ngoài ra, những bệnh nhân được chọn có thể được hưởng lợi từ đo EtCO2, huyết áp động mạch liên tục, áp lực động mạch phổi hoặc theo dõi áp lực nội sọ. Có thể có những trường hợp đặc biệt đo cung lượng tim gián đoạn hoặc đo áp lực tắc động mạch phổi.

VẬN CHUYỂN LIÊN VIỆN

Kết quả của bệnh nhân phụ thuộc vào một mức độ lớn về công nghệ và chuyên môn của nhân viên có sẵn trong mỗi cơ sở chăm sóc sức khỏe. Khi các dịch vụ là cần thiết vượt quá các tài nguyên có sẵn, một bệnh nhân lý tưởng sẽ được chuyển đến một cơ sở có các tài nguyên cần thiết (45). Chuyển bệnh nhân liên viện xảy ra khi lợi ích cho bệnh nhân vượt quá rủi ro của chuyển viện. Quyết định chuyển bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ tham gia tại cơ sở giới thiệu. Một khi quyết định này được đưa ra, việc chuyển viện được thực hiện càng sớm càng tốt. Khi cần thiết, hồi sức và ổn định sẽ bắt đầu trước khi chuyển viện (46, 47), với việc ổn định hoàn toàn có thể chỉ có thể tại cơ sở tiếp nhận.

Tại Hoa Kỳ, điều cần thiết là các BS phải nhận thức được luật pháp liên bang và tiểu bang liên quan đến việc chuyển bệnh nhân liên viện. Các luật và quy định của Đạo luật Điều trị Y tế khẩn cấp và Lao động khẩn cấp (EMTALA) (được cập nhật theo các khoảng thời gian từ luật COBRA năm 1986 và sửa đổi OBRA năm 1990) xác định chi tiết trách nhiệm pháp lý của các cơ sở và người hành nghề chuyển và nhận. Đại học Bác sĩ Cấp cứu Hoa Kỳ đã xuất bản một cuốn sách (48) xem xét trách nhiệm pháp lý của các tổ chức giới thiệu cũng như không tuân thủ các quy định của COBRA/EMTALA, và đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ cơ sở nào liên quan đến chuyển bệnh nhân. Nói chung, theo COBRA/EMTALA, chuyển viện có động cơ tài chính là bất hợp pháp và khiến cả tổ chức giới thiệu và cá nhân hành nghề có nguy cơ bị phạt nặng (49, 50).

Các quy định hiện hành và thực hành y tế tốt đòi hỏi một bệnh nhân có thẩm quyền, người giám hộ hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của một bệnh nhân không đủ năng lực phải có sự đồng ý trước khi chuyển liên bệnh viện. Quy trình chấp thuận thông báo bao gồm một cuộc thảo luận về các rủi ro và lợi ích của việc chuyển viện. Các cuộc thảo luận này được ghi lại trong hồ sơ y tế trước khi chuyển viện. Một sự đồng ý đã ký nên được lấy, nếu có thể. Nếu hoàn cảnh không cho phép quy trình chấp thuận được thông báo (ví dụ: trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng), thì cả hai chỉ định chuyển viện và lý do không nhận được sự đồng ý đều được ghi trong hồ sơ y tế. Các bác sĩ giới thiệu luôn viết một lệnh để chuyển trong hồ sơ y tế.

Một số yếu tố được bao gồm trong quá trình chuyển viện giữa các bệnh viện, và tất cả đều nằm trong các hướng dẫn tối thiểu, như được mô tả sau đó. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng các yếu tố quá trình này có thể thường quy, và ngoài sự cần thiết, được thực hiện đồng thời, đặc biệt là khi cần ổn định và điều trị trước khi chuyển viện. Một thuật toán đã được phát triển để hướng dẫn các học viên trong suốt quá trình chuyển viện (Hình 1).

Bảng 2. Thuốc vận chuyển tối thiểu được khuyến nghị
 • Adenosine, 6 mg/2 mL
 • Albuterol, 2.5 mg/2 mL
 • Amiodarone, 150 mg/3 mL
 • Atropine, 1 mg/10 mL
 • Calcium chloride, 1 g/10 mL
 • Cetacaine/Hurricaine spray
 • Dextrose 25%, 10 mL
 • Dextrose 50%, 50 mL
 • Digoxin, 0.5 mg/2 mL
 • Diltiazem, 25 mg/5 mL
 • Diphenhydramine, 50 mg/1 mL
 • Dopamine, 200 mg/5 mL
 • Epinephrine, 1 mg/10 mL (1:10,000)
 • Epinephrine, 1 mg/1 mL (1:1000) multiple-dose vial
 • Fosphenytoin, 750 mg/10 mL (500 PE mg/10 mL)
 • Furosemide, 100 mg/10 mL
 • Glucagon, 1 mg vial (powder)
 • Heparin, 1000 units/1 mL
 • Isoproterenol, 1 mg/5 mL
 • Labetalol, 40 mg/8 mL
 • Lidocaine, 100 mg/10 mL
 • Lidocaine, 2 g/10 mL
 • Mannitol, 50 g/50 mL
 • Magnesium sulfate, 1 g/2 mL
 • Methylprednisolone, 125 mg/2 mL
 • Metoprolol, 5 mg/5 mL
 • Naloxone, 2 mg/2 mL
 • Nitroglycerin injection, 50 mg/10 mL
 • Nitroglycerin tablets, 0.4 mg (bottle)
 • Nitroprusside, 50 mg/2 mL
 • Normal saline, 30 mL for injection
 • Phenobarbital, 65 mg/mL or 130 mg/mL
 • Potassium chloride, 20 mEq/10 mL
 • Procainamide, 1000 mg/10 mL
 • Sodium bicarbonate, 5 mEq/10 mL
 • Sodium bicarbonate, 50 mEq/50 mL
 • Sterile water, 30 mL for injection
 • Terbutaline, 1 mg/1 mL
 • Verapamil, 5 mg/2 mL
 • Các loại thuốc đặc hiệu sau đây được thêm vào ngay trước khi vận chuyển theo chỉ định:
 • Thuốc giảm đau gây nghiện (ví dụ, morphin, fentanyl) (59)
 • Thuốc an thần/gây mê (ví dụ: lorazepam, midazolam, propofol, etomidate, ketamine) (59)
 • Các chất ức chế thần kinh cơ (ví dụ: succinylcholine, pancuronium, atracurium, rocuronium) (60)
 • Prostaglandin E1
 • Surfactant

Điều phối và thông tin trước chuyển.

Bác sĩ giới thiệu sẽ xác định và liên hệ với bác sĩ nhập viện tại bệnh viện tiếp nhận để chấp nhận bệnh nhân chuyển viện và xác nhận trước khi chuyển viện xảy ra rằng có sẵn các nguồn lực cấp cao hơn. Bác sĩ tiếp nhận được cung cấp một mô tả đầy đủ về tình trạng bệnh nhân. Vào thời điểm đó, lời khuyên có thể được yêu cầu liên quan đến điều trị và ổn định trước khi vận chuyển. Sự phù hợp của việc chuyển bệnh nhân từ cơ sở điều trị nội trú (đơn vị chăm sóc tích cực) sang cơ sở ngoại trú (ví dụ, khoa cấp cứu) tại cơ sở tiếp nhận phải được kiểm tra thận trọng. Nếu một bác sĩ sẽ không đi cùng bệnh nhân trong quá trình vận chuyển (34), các bác sĩ giới thiệu và chấp nhận sẽ đảm bảo có một bác sĩ chỉ huy cho đội vận chuyển, người sẽ chịu trách nhiệm điều trị y tế trong quá trình vận chuyển. Có thể thích hợp cho cá nhân này nếu nhận được một báo cáo y tế trước khi nhóm khởi hành.

Trong một số trường hợp (ví dụ: khi một tổ chức tiếp nhận cung cấp đội vận chuyển), bác sĩ tiếp nhận có thể xác định phương thức vận chuyển. Tuy nhiên, phương thức vận chuyển (đường bộ hoặc hàng không) thường được xác định bởi bác sĩ chuyển, tham khảo ý kiến bác sĩ tiếp nhận, dựa trên mức độ khẩn cấp của tình trạng y tế (sự ổn định của bệnh nhân), tiết kiệm thời gian dự kiến với vận chuyển hàng không, điều kiện thời tiết, các can thiệp y tế cần thiết để hỗ trợ cuộc sống liên tục trong quá trình chuyển viện, và sự sẵn có của nhân viên và tài nguyên (51, 52). Dịch vụ vận chuyển sau đó sẽ được liên hệ để xác nhận sự sẵn có của nó, để chuẩn bị cho các nhu cầu dự đoán của bệnh nhân trong quá trình vận chuyển và để phối hợp thời gian vận chuyển.

Một báo cáo giữa y tá chuyển và y tá thích hợp tại bệnh viện tiếp nhận. Ngoài ra, báo cáo có thể được đưa ra bởi một thành viên nhóm vận chuyển tại thời điểm đến. Một bản sao của hồ sơ y tế, bao gồm một bản tóm tắt chăm sóc bệnh nhân và tất cả các kết quả xét nghiệm và X quang có liên quan, sẽ đi kèm với bệnh nhân. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ không nên trì hoãn việc vận chuyển bệnh nhân, vì những hồ sơ này có thể được chuyển tiếp một cách riêng biệt (bằng fax hoặc chuyển phát nhanh) nếu và khi sự khẩn cấp của việc chuyển viện ngăn chặn việc tập hợp của chúng trước đó. Trong những trường hợp này, thông tin quan trọng nhất được truyền đạt bằng lời nói. Chúng tôi đề nghị rằng các chính sách được thiết lập trong mỗi tổ chức liên quan đến nội dung tài liệu và liên lạc giữa các nhân viên liên quan đến việc chuyển nhượng.

Nhân viên đồng hành.

Khuyến cáo rằng tối thiểu hai người, ngoài những người điều khiển phương tiện, đi cùng với một bệnh nhân nguy kịch trong quá trình vận chuyển giữa các bệnh viện.* Khi vận chuyển bệnh nhân không ổn định, trưởng nhóm vận chuyển phải là bác sĩ hoặc y tá (41, 53, 54), tốt nhất là đào tạo bổ sung về y học vận chuyển. Đối với những bệnh nhân nguy kịch nhưng ổn định, trưởng nhóm có thể là một y tá (41). Những cá nhân này cung cấp các khả năng thiết yếu của quản lý đường thở tiên tiến, liệu pháp tiêm tĩnh mạch, giải thích và điều trị rối loạn nhịp tim, và hỗ trợ cuộc sống tim cơ bản và nâng cao. Trong trường hợp không có thành viên nhóm bác sĩ, sẽ có một cơ chế để đội vận chuyển có thể giao tiếp với bác sĩ chỉ huy. Nếu việc liên lạc kiểu này trở nên bất khả thi, nhóm sẽ được ủy quyền trước bằng các lệnh thường trực để thực hiện các can thiệp cứu sinh cấp tính. Trong trường hợp không có đội vận chuyển bên ngoài sẵn có, một đội vận chuyển và phương tiện có thể cần phải được lắp ráp tại địa phương. Việc phát triển các chính sách và thủ thuật cho những trường hợp khẩn cấp như vậy rất được khuyến khích.

Yêu cầu thiết bị tối thiểu.

Bảng 1 và 2 cung cấp một danh sách chi tiết về các thiết bị và dược phẩm được khuyến nghị tối thiểu cần thiết để vận chuyển liên viện an toàn. Nhấn mạnh được đặt trên đường thở và oxy hóa, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và các tác nhân dược phẩm cần thiết cho hồi sức cấp cứu và ổn định cũng như duy trì các chức năng sinh tồn. Vận chuyển rất ngắn hoặc rất dài có thể cần phải có sự sai lệch so với các loại được liệt kê, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và tính chất của bệnh tật hoặc thương tích. Hơn nữa, những tiến bộ về kiến thức theo thời gian sẽ dẫn đến việc xem xét và sửa đổi định kỳ các danh sách này. Tất cả các thiết bị và thuốc được kiểm tra thường xuyên để hết hạn vô trùng và/hoặc hiệu lực, đặc biệt là khi vận chuyển không thường xuyên. Chức năng thiết bị được xác minh theo lịch trình, không phải tại thời điểm vận chuyển khi có thể không đủ thời gian để tìm vật thay thế.

Giám sát trong quá trình vận chuyển.

Tất cả các bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng trải qua vận chuyển giữa các bệnh viện phải có tối thiểu, đo độ bão hòa oxy liên tục, theo dõi điện tâm đồ và đo huyết áp và nhịp hô hấp thường xuyên.* Bệnh nhân được chọn, dựa trên tình trạng lâm sàng, có thể được hưởng lợi từ việc theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục (55), áp lực tĩnh mạch trung tâm, áp lực động mạch phổi, áp lực nội sọ và/hoặc capnography (56). Với bệnh nhân thở máy, vị trí ống nội khí quản được lưu ý và bảo đảm trước khi vận chuyển, và sự đầy đủ của oxygen hóa và thông khí được xác nhận lại.

Đôi khi, bệnh nhân có thể yêu cầu các chế độ thông khí chuyên dụng không thể cài đặt trong khi vận chuyển. Trong những trường hợp này, các chế độ thở máy thay thế được đánh giá trước khi vận chuyển để đảm bảo sự chấp nhận và sự ổn định của bệnh nhân với liệu pháp này. Nếu bệnh nhân không có khả năng được duy trì an toàn bằng liệu pháp máy thở thay thế, các rủi ro và lợi ích của việc vận chuyển sẽ được xem xét lại một cách thận trọng.

Tình trạng và quản lý bệnh nhân trong quá trình vận chuyển được ghi lại và nộp trong hồ sơ y tế của bệnh nhân tại cơ sở giới thiệu. Bản sao được cung cấp cho các tổ chức tiếp nhận.

Chuẩn bị một bệnh nhân để vận chuyển liên viện

Không có bằng chứng nào hỗ trợ cho phương pháp tiếp cận “ôm và chạy” với vận chuyển liên viện các bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng. Do đó, các cơ sở giới thiệu sẽ, trước khi vận chuyển, bắt đầu đánh giá và ổn định thích hợp ở mức độ có thể để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong quá trình vận chuyển. Sự chậm trễ không cần thiết có thể xảy ra nếu đội vận chuyển phải thực hiện các thủ thuật dài hoặc phức tạp để ổn định bệnh nhân trước khi chuyển (57). Kiểm tra và thủ thuật không cần thiết sẽ trì hoãn chuyển và nên tránh. Thông tin và khuyến nghị về khía cạnh chăm sóc bệnh nhân nói chung có thể được yêu cầu từ bác sĩ chấp nhận tại thời điểm tiếp xúc ban đầu với cơ sở tiếp nhận.

Tất cả các bệnh nhân nguy kịch cần được tiêm tĩnh mạch an toàn trước khi vận chuyển. Nếu không có đường tĩnh mạch ngoại vi, truy cập tĩnh mạch trung tâm